CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • DANH SÁCH VĂN BẢN
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  72/2020/QH14 17/11/2020 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  số 08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  02/2022/TT-BTNMT 10/01/2022 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  320/CĐTKV-TTTS 27/01/2022 V/v phối hợp tuyên truyền gương công nhân điển hình đã đi học và làm việc tại tập đoàn TKV
  Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số Doanh nghiệp 21/02/2022 Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
  Thông báo số 04/TB-TTQLĐĐ, ngày 16/02/2022 16/02/2022 Thông báo số 04/TB-TTQLĐĐ, ngày 16/02/2022 về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.
  Công văn số 174/SVHTTDL-QLVHGĐ 27/01/2022 Tuyên truyền về tình hữu nghị các dân tộc trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào năm 2022
  Quyết định số 108/QĐ-UBND 24/01/2022 Quyết định số 108/QĐ-UBND, ngày 13/01/2022 của UBND huyện Điện Biên về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 huyện Điện Biên
  Thông báo số 02/TB-UBND, ngày 05/01/2022 12/01/2022 Thông báo số 02/TB-UBND, ngày 05/01/2022 của UBND huyện Điện Biên về việc tuyển dụng Viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp huyện Điện Biên năm 2021.
  Công văn số 660/CV/HU 13/12/2021 vv hưởng ứng tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
  số 2649/UBND-LĐTBXH 06/12/2021 Tăng cường công tác quản lý lao động đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp tết Nguyên đán Nhâm dần 2022
  Thông báo số 533/TB-CTĐG, ngày 29/11/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên 29/11/2021 Thông báo số 533/TB-CTĐG, ngày 29/11/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên về Sửa đổi, bổ sung Thông báo số 470/TB-CTĐG ngày 25/10/2021 và 1 thông báo số 475/TB-TCDG ngày 28/10/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên
  số 05/CT-UBND 11/11/2021 CHỈ THỊ Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Điện Biên
  2403/KH-UBND 09/11/2021 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tại các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Điện Biên
  2649/QĐ-UBND 09/11/2021 Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tại các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Điện Biên
  2388/KH-UBND 08/11/2021 KẾ HOẠCH Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 16, năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên
  2336/UBND-VP 03/11/2021 Công văn số 2336/UBND-VP, ngày 03/11/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.
  03-QĐ/BCĐ 03/11/2021 Quyết định 03-QĐ/BCĐ, ngày 03/11/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Điện Biên về việc thành lập Ban Vận động, tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền, hàng hóa ủng hộ phòng, chống Covid-19 huyện Điện Biên.
  01/TB-BCĐ 02/11/2021 Thông báo Kết luận 01/TB-BCĐ, ngày 02/11/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chông COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến về công tác, phòng chống COVID-19 trên địa bàn huyện (ngày 01/11/2021)
  224 /TB-SYT N/a THÔNG BÁO Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Cập nhật cấp độ dịch đến ngày 03/11/2021)
  03-QĐ/BCĐ N/a Quyết định 03-QĐ/BCĐ, ngày 03/11/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Điện Biên về việc thành lập Ban Vận động, tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền, hàng hoá ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Điện Biên.
  N/a ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) NĂM 2020
  N/a ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
  N/a ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
  2593/SVHTTDL-NVVH N/a Tuyên truyền và bình chọn cho các chương trình tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021
  Số 2151/KH-UBND 25/10/2021 Kế hoạch Số 2151/KH-UBND về việc Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, Chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn huyện Điện Biên
  26/TB-TTQLĐĐ N/a Thông báo số 26/TB-TTQLĐĐ, ngày 20/10/2021 của Trung tâm quản lý đất đai huyện Điện Biên về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.
  số 679/KH-TTYT 10/11/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 15 trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2021
  128/NQ-CP 2021 10/11/2021 Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
  1630/QĐ-TTg 28/09/2021 Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10 tháng 6 năm 2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
  số 15/NĐ-CP 02/03/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
  số 72/NĐ-CP 15/07/2013 Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ INTERNET và thông tin trên mạng
  số 643/KH-TTYT 29/09/2021 Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng covid -19 đợt 13 bổ xung vắc xin trên địa bàn huyện Điện Biên
  Số 540/VPUB-KSTT 29/09/2021 V/v công khai TTHC tại Quyết định số 1721QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
  Số 539/VPUB-KSTT 29/09/2021 V/v công khai TTHC trong lĩnh vực đất đai tại Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
  Số 1722/QĐ-UBND 23/09/2021 Quyết định Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Điện Biên
  số 597/CV-TTYT 16/09/2021 Về việc thực hiện rà soát đối tượng đã tiêm vắc xin mũi 1 Astrazeneca
  số 614/KH-TTYT 20/09/2021 Kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn huyện Điện Biên tháng 9 năm 2021
  Quyết định số 1672/QĐ-UBND 14/09/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Điện Biên
  số 506/VPUB-KSTT 16/09/2021 V/v công khai TTHC tại Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
  41-80 of 389<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: