CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Kế hoạch tổ chức giải Báo chí tỉnh Điện Biên

  Quyết định số 73/QĐ-UBND, ngày 73/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Điện Biên.

 • Thông báo tuyển dụng Viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp huyện Điện Biên năm 2021

  Thông báo số 02/TB-UBND, ngày 05/01/2022 của UBND huyện Điện Biên về việc tuyển dụng Viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp huyện Điện Biên năm 2021.

 • Thông báo tổ chức lấy ý kiến, xét, công nhận xã Pa Thơm, xã Phu Luông cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
 • Thông báo số 199/TB-UBND, ngày 13/12/2021 về việc Tuyển dụng Nhân viên Kế toán các đơn vị trường học thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên năm học 2021-2022

  Thông báo số 199/TB-UBND, ngày 13/12/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc Tuyển dụng Nhân viên Kế toán các đơn vị trường học thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên năm học 2021-2022

 • Thông báo Sửa đổi, bổ sung Thông báo số 470/TB-CTĐG ngày 25/10/2021 và 1 thông báo số 475/TB-TCDG ngày 28/10/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên

  Thông báo số 533/TB-CTĐG, ngày 29/11/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên về Sửa đổi, bổ sung Thông báo số 470/TB-CTĐG ngày 25/10/2021 và 1 thông báo số 475/TB-TCDG ngày 28/10/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

 • LỜI KÊU GỌI VẬN ĐỘNG, ỦNG HỘ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
 • Tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Điện Biên

  Ngày 03/11/2021, UBND huyện Điện Biên ban hành Công văn số 2336/UBND-VP về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện yêu cầu:

 • Quyết định thành lập Ban Vận động, tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền, hàng hoá ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Điện Biên.

  Quyết định 03-QĐ/BCĐ, ngày 03/11/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Điện Biên về việc thành lập Ban Vận động, tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền, hàng hoá ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Điện Biên.

 • Kết luận của Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

  Thông báo số 01-TB/BCĐ, ngày 02/11/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Điện Biên về Kết luận của Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 02/11/2021)

 • Thông báo lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

  Thông báo số 26/TB-TTQLĐĐ, ngày 20/10/2021 của Trung tâm quản lý đất đai huyện Điện Biên về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.

 • THÔNG BÁO đấu giá tài sản

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 • Thông báo Về việc công khai lấy ý kiến góp ý vào phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • Thông báo của Trung tâm QLĐĐ về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

  Thông báo số 20/TB-TTQLĐĐ, ngày 09/9/2021 của Trung tâm Quản lý đất đai huyện Điện Biên về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

 • Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2021 huyện Điện Biên

  Quyết định số 699/QĐ-UBND, ngày 12/04/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2021 huyện Điện Biên

 • Không tụ tập xem bóng đá trong lúc đang thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

  Ngày 09/06/2021, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Công văn số 1728/UBND-KGVX về việc không tụ tập xem bóng đá trong lúc đang thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

 • Tuyển sinh hệ dự bị đại học dân tộc trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, năm học 2021-2022

  (Văn bản chi tiết tại tệp đính kèm)

 • Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc

  Ngày 04/06/2021, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã ban hành Công văn số 1029/UBND-BTC&NV về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc.

  Công văn 1029/UBND-BTC&NV

  Chỉ thị 26-CT/TTg

 • Thông báo tuyển dụng Nhân viên Kế toán các đơn vị trường học thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên năm 2021

  Ngày 26/05/2021, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên ban hành Thông báo số 45/TB-UBND về việc tuyển dụng Nhân viên Kế toán các đơn vị trường học thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên năm 2021

  (Có văn bản chi tiết kèm theo)

 • Hướng dẫn khai báo Y tế điện tử bằng mã QR-CODE
 • Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa 2 năm 2021.

  Ngày 28/5/2021, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên ban hành Thông báo về việc tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật  Bản khóa 2 năm 2021.

 • 1-20 of 85<  1  2  3  4  5  >
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: