CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • DANH SÁCH VĂN BẢN
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Quyết định số 1128/QĐ-UBND N/a Quyết định số 1128/QĐ-UBND, ngày 29/03/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc Phân công nhiệm vụ thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, nguồn vốn sự nghiệp năm 2019 huyện Điện Biên.
  Công văn số 532/PĐTĐ-UBND N/a Công văn số 532/PĐTĐ-UBND, ngày 01/04/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc PĐPTTĐ thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và của huyện diễn ra trong năm 2019.
  Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ N/a Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
  triển khai thực hiện Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ N/a Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ
  Công văn số 544/UBND-TP N/a Công văn số 544/UBND-TP, ngày 01/04/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2019
  Công văn số 378/UBND-KT&HT N/a Công văn số 378/UBND-KT&HT, ngày 06/03/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất
  Công văn số 389/UBND-TY N/a Công văn số 389/UBND-TY, ngày 08/03/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc khẩn trương triển khai thực hiện chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/02/2019.
  Quyết định số 434/QĐ-UBND N/a Quyết định số 434/QĐ-UBND, ngày 18/02/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc Phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Điện Biên năm 2019
  Quyết định số 1109/QĐ-UBND N/a Quyết định số 1109/QĐ-UBND, ngày 26/03/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Điện Biên
  Công văn số 399/CV-BCĐ N/a Công văn số 399/CV-BCĐ, ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc phối hợp điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC huyện Điện Biên năm 2018
  Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND N/a Công điện số 02/CĐ-UBND, ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tập trung triển khai cấp bách các giải pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Kế hoạch 05-HD/BTG N/a Kế hoạch 05-HD/BTG, ngày 01/03/2019 của Ban tuyên giáo huyện Điện Biên về tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền năm 2019
  Kế hoạch số 188/KH-UBND N/a Kế hoạch số 188/KH-UBND, ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2019.
  Công văn số 220/UBND-TP N/a Công văn số 220/UBND-TP, ngày 11/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Về việc tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
  Công văn số 322/UBND-TP N/a Công văn số 322/UBND-TP, ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Về việc triển khai thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính Phủ
  Công văn số 309/UBND-TP N/a Công văn số 309/UBND-TP, ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc triển khai thi hành Nghị 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính Phủ
  Công văn 1176-CV/HU N/a Công văn 1176-CV/HU, ngày 17/01/2019 của Huyện ủy Điện Biên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề 2019 gắn với Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW và Quyết định số 08-QĐi/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
  Công văn số 122/UBND-VH&TT 18/01/2019 Công văn số 122/UBND-VH&TT, ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ @dienbien.gov.vn.
  Danh sách điểm thi Thí sinh tuyển dụng vào Phòng VH&TT, Trạm KN-KN, Trung tâm GDNN-GDTX huyện N/a Danh sách điểm thi Thí sinh tuyển dụng vào Phòng VH&TT, Trạm KN-KN, Trung tâm GDNN-GDTX huyện
  Thông báo số 03/TB-UBND, ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên N/a Thông báo số 03/TB-UBND, ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về kết quả điểm thi kỳ thi tuyển sinh viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện năm học 2018 - 2019.
  Công văn số 135 -CV/UBKTHU N/a Công văn số 135 -CV/UBKTHU, ngày 07/01/2019 của Ủy ban kiểm tra huyện Điện Biên về việc hướng dẫn báo cáo công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở
  Công văn số 134-CV/UBKT HU N/a Công văn số 134-CV/UBKT HU, ngày 07/01/2019 của Ủy ban kiểm tra huyện Điện Biên về việc yêu cầu nộp các báo cáo và chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019
  Hướng dẫn số 01-HD/UBKT HU N/a Hướng dẫn số 01-HD/UBKT HU, ngày 31/12/2018 của Ủy ban kiểm tra huyện Điện Biên về việc Xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở
  Danh sách tuyển dụng N/a Danh sách cac thí sinh, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng vào Phòng VH&TT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trạm KN-KN huyện Điện Biên
  Thông báo lịch khai mạc và lịch thi kỳ thi tuyển viên chức năm học 2018 - 2019 N/a Thông báo lịch khai mạc và lịch thi kỳ thi tuyển viên chức năm học 2018 - 2019
  Công văn số 124-CV/UBKT HU N/a Công văn số 124-CV/UBKT HU, ngày 22/11/2018 của Ủy ban kiểm tra huyện Điện Biên về việc yêu cầu nộp báo cáo kiểm điểm và báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ
  Thông báo số 82/TT-UBND 30/11/2018 Thông báo số 82/TT-UBND, ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc kéo dài thời gian tuyển dụng
  Kế hoạch số 3263/KH-UBND N/a Kế hoạch số 3263/KH-UBND, ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tổ chức Ngày hội "Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào" tại tỉnh Điện Biên
  Công văn số 1968/UBND-VH&TT N/a Công văn số 1968/UBND-VH&TT, ngày 15/11/2018 của UBND huyện Điện Biên V/v Tăng cường, nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
  Công văn số 196/TB-VHTT N/a Công văn số 196/TB-VHTT, ngày 20/11/2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin về việc thông báo cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019) và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)
  Công văn số 1210/STTTT-BCXB 12/11/2018 Công văn số 1210/STTTT-BCXB, ngày 12/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc tuyên truyền tài liệu do Cục Thông tin cơ sở dung cấp
  Công văn số 193/VH&TT N/a Công văn số 193/VH&TT, ngày 15/11/2018 của Phòng VH&TT về việc tuyên truyền triển khai đợt sinh hoạt chính trị và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
  Hướng dẫn số 43-HD/BTGHU, ngày 07/11/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy N/a Hướng dẫn số 43-HD/BTGHU, ngày 07/11/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
  Chỉ thị số 23-CT/HU N/a Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 06-11-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh Đào trên địa bàn huyện Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
  Công văn số 1108-CV/HU 29/10/2018 Công văn số 1108-CV/HU, ngày 29-10-2018 của Huyện ủy Điện Biên về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 01-10-2018 của BTV Tỉnh ủy
  Số 1117/STTTT 26/10/2018 Kế hoạch số 1117/STTTT, ngày 26/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Số 2955/KH-UBND 12/10/2018 Kế hoạch số 2955/KH-UBND, ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh
  Quyết định số 3533-QĐ/TU N/a Quyết định số 3533-QĐ/TU, ngày 04/5/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc ban hành Quy trình tiến hành kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy và chi bộ trong Đảng bộ tỉnh.
  Quyết định số 104-QĐ/UBKTTU N/a Quyết định số 104-QĐ/UBKTTU, ngày 12/4/2018 của Ủy ban kiểm tra tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh
  Quy định số 29-QĐ/TW N/a Quy định số 29-QĐ/TW, 25 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc thi hành Điều lệ Đảng.
  241-280 of 389<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: