CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • CHUYÊN MỤC: Xây dựng Đảng
 • Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, khóa XII; quán triệt, triển khai một số Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng
 • ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH
 • DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ THỰC HÀNH DÂN CHỦ Ở HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ toàn huyện quán triệt, triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019

  Ngày 17/01, Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ toàn huyền triển khai, học tập chuyên đề năm 2019, “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 • TỌA ĐÀM KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ ỦY BAN KIỂM TRA CỦA ĐẢNG
 • HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BÁO CÁO VIÊN THÁNG 10 NĂM 2018
 • TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN ĐIỆN BIÊN BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP LLCT KHÓA III NĂM 2018

  Chiều ngày 25/9/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Điện Biên tổ chức bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa IV năm 2018 cho 64 học viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

 • Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Ngày 6/9/2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên tổ chức Hội nghị lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo, chuyên viên: Ban Tổ chức, Ban Nội chính, Uỷ ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên. 

 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng

  Ngày 24/7/2018 Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng, cho trên 100 các đ/c là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các chi bộ, cơ quan, Phòng, Ban thuộc huyện, các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể huyện.

 • Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy

  Ngày 17/7/2018 Huyện ủy Điện Biên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy năm 2018.

 • Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác dân vận và công tác lý luận của Đảng

  Ngày 13/7/2018 Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác dân vận và công tác lý luận của Đảng. Tham dự Hội nghị có trên 100 đại biểu là các đ/c: Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; đại diện Chi ủy các chi bộ trực thuộc Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện; báo cáo viên cấp huyện; lãnh đạo Phòng Dân tộc; lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND &UBND huyện, giảng viên Trung tâm BDCT huyện, lãnh đạo huyện đội và một số đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện

 • Đảng bộ huyện Điện Biên đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong những năm qua

  Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là một nhân tố quan trọng bảo đảm cho Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ gìn sự trong sạch về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng

 • Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng

  Ngày 29/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Tại điểm cầu TW, dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành.

 • Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  Ngày 15/6/2018. Huyện ủy Điện Biên tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

 • TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

  Ngày 09/02/2018, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ: Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội quán triệt và triển khai tốt các nội dung chính sau:

 • 31-45 of 64<  1  2  3  4  5  >
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: