CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • CHUYÊN MỤC: Xây dựng Đảng
 • Nâng cao chất lượng bài viết phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Tạp chí Tuyên giáo
  Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cả hệ thống tuyên giáo phải tập trung làm tốt là: phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...
 • Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
  Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân Việt Nam không chỉ bằng lý luận, lời nói hay nghị quyết mà phải hành động thực tiễn, “nói đi đôi với làm”, xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công để Đảng ta thực sự là một chính đảng, khoa học, cách mạng và nhân văn, của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.
 • Huyện Điện Biên với công tác quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng
  Ngày 9/9/2020, Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí: Phạm Đức Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện; Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND các xã thuộc huyện; Lãnh đạo, công chức, viên chức, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện.
 • Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
 • KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA VIV
 • Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020
  Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với tổ chức Giải Búa liềm vàng. Ngày 18-3-2020, Ban Tổ chức trung ương ban hành Kế hoạch số 255-KH/BTCTW về việc tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 và Thể lệ Giải Búa liềm vàng với nhiều điểm mới.
 • Một số vấn đề rút ra qua đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ huyện Điện Biên
 • Huyện ủy Điện Biên lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
 • 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/2/1930-03/2/2020)
 • NHỮNG THAY ĐỔI TRONG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 2019
 • ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
 • ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐƯỢC CHỌN LÀM ĐẠI HỘI ĐIỂM CỦA TỈNH, NHIỆM KỲ 2020-2025
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN VỚI CÔNG TÁC NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN CÁC CẤP
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN: TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII
 • 16-30 of 64<  1  2  3  4  5  >
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: