CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • DANH SÁCH VĂN BẢN : Hội đồng nhân dân
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  186/TTHĐND-VP 22/02/2018 Thông báo các nội dung giám sát năm 2018
  185/TTHĐND-VP 21/02/2018 Gửi kiến nghị, đề nghị giám sát của HĐND năm 2019
  Số: 09 /NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Điện Biên - khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2020
  Số: 08 /NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
  Số: 07 /NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2020
  Số: 06/NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, nhiệm kỳ 2016 - 2020
  Số: 05/NQ-HDND N/a Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, phó Trưởng ban các Ban Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2020
  Số : 04/NQ-HĐND N/a Nghị quyết về số lượng thành viên, cơ cấu, thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Số: 03/NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Số: 02/NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện Điện Biên - khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Sô: 01/NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Số 16/NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc chia tách trường THCS xã Thanh Nưa thành 02 trường: Trường THCS xã Thanh Nưa và trường THCS xã Hua Thanh; chia tách trường Mầm non số 1 xã Pá Khoang thành 02 Trường: Trường Mầm non số 1 xã Pá Khoang và Trường Mầm non số 2 xã Pá Khoang, Năm học 2016-2017
  Số 15/NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016
  Số: 14/NQ-HĐND N/a Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: