CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
  • DANH SÁCH VĂN BẢN : Chính sách ưu đãi, đầu tư, gọi vốn
  • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
    Quyết định số 275/QĐ-UBND N/a Quyết định số 275/QĐ-UBND, ngày 22/02/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc Giao nhiệm vụ cho các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý dự án các công trình huyện thực hiện một số chức năng của chủ đầu tư quản lý và điều hành dự án, UBND xã Thanh Chăn làm chủ đầu tư, các công trình từ nguồn vốn ngân sách huyện khởi công mới năm 2021.
  • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
  • Bản đồ hành chính

  • Liên kết Website
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: