CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Huyện Điện Biên thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
 • Thời gian đăng: 31/03/2022 04:24:30 PM
 • Ngày 28/03/2022, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Điện Biên.
 • Theo Quyết định, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sẽ trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội làm Phó Trưởng ban thường trực; các đồng chí: Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

  Thành viên Ban chỉ đạo gồm các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức và Nội vụ huyện; Chủ nhiệm UBKT - Chánh Thanh tra huyện; Trưởng Công an huyện; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện; Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tư pháp huyện; Trưởng Phòng Y tế huyện; Trưởng Phòng Dân tộc huyện; Giám đốc Trung tâm VH - Truyền thanh - Truyền hình huyện; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện; Chủ tịch UBND 21 xã thuộc huyện; Giám đốc Bưu điện huyện; Giám đốc Trung tâm Viễn thông II huyện Điện Biên; Giám đốc Viettel huyện Điện Biên; Trưởng chi nhánh Mobifone huyện Điện Biên; Thành viên mời tham gia Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy.

  Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho UBND huyện về chủ trương, chiến lược, cơ chế, tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyến đổi số của huyện, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đẩy mạnh việc ứng dụng thành tựu về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số; xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. Giúp UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, UBND các xã thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh. Giúp UBND huyện đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND huyện.

  Để tổ chức thực hiện đảm bảo tính hiệu quả Ban Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ làm việc theo Quy chế được ban hành tại Quyết định số 689/QĐ-UBND, ngày 28/03/2022 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Điện Biên và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Phòng Văn hóa và Thông tin do đồng chí Trưởng phòng VH&Tt làm Tổ trưởng.

  Nội dung chi tiết Quyết định số 688/QĐ-UBND, ngày 28/03/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Điện Biên, xem tại đây: Quyết định số 688/QĐ-UBND

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam - Phòng VH&TT
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: