CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Huyện Điện Biên tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 • Thời gian đăng: 10/06/2022 03:10:13 PM
 • Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Đảng bộ huyện luôn xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, cần phải được triển khai thực hiện thường xuyên, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cần tăng cường nhận diện, nắm bắt tình hình đối với những biểu hiện sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, tích cực tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hàng ngày; góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thiết thực đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

  Trong những năm đầu nhiệm kỳ, giai đoạn 2020-2022, Đảng bộ huyện đã nỗ lực vượt mọi khó khăn trong điều kiện diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, những diễn biến bất thường, khắc nghiệt của thời tiết cùng những tác động từ khách quan về tình hình chính trị quốc tế, khu vực đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của nhân dân. Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và đạt được những kết quả trên mọi lĩnh vực. Kinh tế có bước phát triển vượt bậc, văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; chính trị, xã hội ổn định;quốc phòng – an ninh được tăng cường; chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững.

  S-p-Tr-ng.jpg

  (Đồng chí Bùi Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, quán triệt tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025).

  Là một huyện biên giới, đa dân tộc, địa bàn rộng, để hoàn thành và giữ vững những kết quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, huyện cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức. Trong điều kiện hiện nay, các thế lực thù địch, phản động vẫn tìm mọi cách để chống phá, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân,lợi dụng sự phát triển của internet, mạng xã hội, các thế lực thù địch đã có nhiều hoạt động trên không gian mạng với những phương thức, thủ đoạn tinh vi,đăng tải, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội những thông tin phiến diện, thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng dẫn đến tâm lý hoang mang, phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội, bên cạnh đó chúng luôn tìm những thiếu sót, những hạn chế của các cấp, các ngành, các địa phương tạo cơ hội để xuyên tạc, chống phá gây mất ổn định chính trị, gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân.Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, xuất nhập cảnh, công tác quản lý biên giới, tình hình tội phạm về trật tự xã hội đặc biệt là tội phạm ma túy trên địa bàn huyện còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ tới một bộ phận người dân bị kích động, tin và nghe theo những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. 

  Nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, thời gian qua, Đảng bộ huyện đã tăng cường triển khai các nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâmgóp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.Đặc biệt chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Gắn kết chặt chẽ yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với việc đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Nắm chắc, dự báo sát, định hướng, xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, không để xảy ra các “điểm nóng”, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. 

  z3348608816418_787efbbf2fa5f99ee1d5b445d75c6711-2-.jpg

  (Đồng chí Đặng Hải Triều – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quán triệt tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay của BCĐ 35 huyện năm 2022)

  Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của huyện, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; Huyện ủy đã ban hành các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, kết luận để triển khai thực hiện đồng bộ từ huyện tới các xã, các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, tập trung triển khai có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ các Nghị quyết của Đảng các cấp.

  Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, thường xuyên tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối từ Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, và các Hội nghị giao ban từ huyện đến các xã để triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, nắm tình hình thời sự trong nước, quốc tế và định hướng công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả. Đảng bộ huyện đã định hướng các nhiệm vụ Giáo dục lý luận chính trị hằng năm trong toàn Đảng bộ, thông qua các hoạt động tuyên truyền, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng  nhất là trong giới trẻ, thanh thiếu niên về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và lịch sử Đảng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc để không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 35 huyệnđã tích cực nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức tập huấn cho thành viên BCĐ, đội ngũ cộng tác viên BCĐ, tăng cường các hoạt động nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở từng cấp độ. Với phương châm “ lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, các thành viên, đội ngũ cộng tác viên BCĐ 35 huyện đã tích cực đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh, của huyện, tuyên truyền nêu “gương người tốt, việc tốt”,  những kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng,  trang fanpage “ Điện Biên Vững bước”, nhóm Mocha 35 huyện, tỉnh, các nhóm Fabook, zalo của các chi, đảng bộ, nhóm cộng tác viên dư luận xã hội, theo dõi xử lý, nhắc nhở những tài khoản vi phạm hoạt động trên mạng xã hội .... tăng cường các hoạt động kiểm tra, gám sát, giúp đỡ cơ sở, theo dõi, hướng dẫn hoạt động các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện, nắm bắt các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, định hướng thông tin chính thống, có những giải pháp kịp thời nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, giảm thiểu tối đa những tác động của thông tin xấu, độc trên internet. Chú trọng tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân khi tham gia tương tác trên mạng xã hội…

  Thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được huyện Điện Biên duy trì thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, phát triển quê hương, đất nước, xây dựng Huyện Điện Biên phát triển bền vững.

 • Tác giả: Minh Châu – Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: