CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Huyện Điện Biên khẩn trương triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng đang điều trị (F0) và cách ly y tế (F1) tại cơ sở y tế trên địa bàn huyện.
 • Thời gian đăng: 12/11/2021 03:15:52 PM
 • Xác định việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên trong thực hiện nhiệm vụ, huyện Điện Biên đang khẩn trương thực hiện kịp thời các biện pháp hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các quy trình thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chính sách, đúng đối tượng.
 • Trong các nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, nhóm hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng phải điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) và người thực hiện cách ly y tế (F1) tại các khu cách ly tập trung (bao gồm cả hỗ trợ thêm cho đối tượng là trẻ em).

  Đối với nhóm đối tượng F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế và  F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày 07/7/2021:

  UBND huyện giao Phòng Lao động – TB&XH huyện tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình UBND huyện xem xét, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định. Tính đến ngày 06/11/2021, huyện đã thực hiện hỗ  trợ 379,76 triệu đồng; trong đó hỗ trợ 6 triệu đồng cho 02 đối tượng F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế, hỗ trợ 283,76 triệu đồng cho 264 là F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly, hỗ trợ thêm 90 triệu đồng cho 90 trẻ em là F0, F1. Hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 01 đối tượng F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế và 43 đối tượng F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly, kinh phí đề nghị 62,56 triệu đồng.

  -nh-anh-kh-i.jpg

  (Chi trả hỗ trợ cho trẻ em hoàn thành cách ly y tế tại UBND xã Núa Ngam)

  Đối với nhóm đối tượng F0 đang điều trị tại cơ sở y tế và  F1 đang cách ly tại cơ sở cách ly:

  Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, UBND các xã lập danh sách, hoàn thiện hồ sơ các đối tượng là bệnh nhân nhiễm  COVID-19 đang điều trị (F0); Ban chỉ huy quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện UBND các xã lập danh sách, hoàn thiện hồ sơ các trường hợp F1 đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách, chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách; gửi hồ sơ đề nghị về UBND huyện; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp F0, F1 đang điều trị, đang cách ly y tế trên địa bàn huyện đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ trình UBND huyện xem xét, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định đảm bảo kịp thời.

 • Tác giả: Nguyễn Quang Khải - Phòng Lao động TB&XH huyện
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: