CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa XIV về nhiệm vụ phát triền KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2022
 • Thời gian đăng: 10/01/2022 03:20:19 PM
 •   Ngày 10/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa XIV về nhiệm vụ phát triền Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh năm 2022.
 • Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Phương – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

  Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu huyện Điện Biên có các đồng chí: Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; Bùi Hải Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện, ủy viên UBND huyện; đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị huyện.

  HN-TT-2022.jpg

  Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19; xong tỉnh đã quán triệt phương châm hành động của Chính phủ đó là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch quán triệt những giải pháp chỉ đạo điều hành, ban hành các Quyết định về chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và dự toán ngân sách năm 2021 với 08 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành đã chủ động bám sát các Nghị quyết của Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các chủ trương, giải pháp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thưởng trực Tỉnh ủy để kịp thời ban hành, điều các nhiệm vụ giải pháp cho phù hợp với thực tiễn, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng và điều hành kịch bản tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh đầu tư, tháo gỡ khó khăn từ nguồn vốn đầu tư công, sản xuất kinh doanh, thực hiện kịp thời chính sách đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Với những giải pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, năm 2021 tỉnh đã đạt được những kết quả hết sức nổi bật, nền kinh tế tăng trưởng khá, đứng thứ 2 về tốc độ tăng trưởng so với các tỉnh ở khu vực trung du và miền núi phía bắc. Là năm đầu tiên so với nhiều năm, tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều đạt chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn và thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, vượt dụ toán đề ra. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ dệt, huy động nguồn lực từ các thành phần đầu tư kinh tế tiếp tục tăng cao; các chương trình, dự án trọng điểm được tập chung chỉ đạo quyết liệt, khơi thông điểm nghẽn, giải quyết dứt điểm các vướng mắc kéo dài nhiều năm, thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; tổ chức thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; công tác phòng chống dịch được triển khai đồng bộ, chủ động, linh hoạt, khống chế nhanh, kiểm soát tốt các đợt dịch trên địa bàn… tạo tiền đề quan trọng trong triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

  Tại Hội nghị đồng chí Phạm Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông qua Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2022; theo đó: Trong năm 2021 nền kinh tế của tỉnh có bước tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,01%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt mục tiêu kế hoạch đề ra với 1.640,661 tỷ đồng (đạt 124,25% dự toán giao; riêng thu nội địa 1.611,301 tỷ đồng, tăng 25,84% so với năm 2020). Cải cách hành hành, môi trường đâu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt; huy động nguôn lực từ các thành phần kinh tế tiếp tục tăng cao. Thu hút đầu tư có chuyển biến rất tích cực, nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn như: Sun Group, FLC, Vingroup, Hải Phát, Flamingo... khảo sát, đăng ký đâu tư nhiêu dự án ở nhiều lĩnh vực vào địa bàn tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả, triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho trên 1.400 hộ nghèo từ nguồn xã hội hóa; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020) ước giảm xuống còn 26,76%, giảm 3,21% so với năm 2020; Quốc phòng được giữ vững ổn định; An ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới Quốc gia trên địa bàn được giữ vững đặc biệt công tác bảo vệ an ninh biên giới Quốc gia với Trung Quốc.

  Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, động lực thúc đẩy thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Kế thừa những kết quả quan trọng đã đạt được, với phương châm: "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, bứt phá phát triển", UBND tỉnh đề ra 14 mục tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10%, GRDP bình quân đầu người đạt 37,40 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 17,66% (giảm 0,42%), công nghiệp - xây dựng chiếm 20,77% (tăng 0,83%), dịch vụ chiếm 57,11% (giảm 0,29%); thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.326 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17.277 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 31,10% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025)...

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 như: Triển khai có hiệu quả chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch dịch Covid-19; có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Các sở ngành, địa phương xây dựng, thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022, trong đó xác định rõ các chỉ tiêu cụ thể đối với từng ngành, từng lĩnh vực, theo quý, năm để có giải pháp điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Tập trung xây dựng, hoàn thành quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chất lượng cao, làm cơ sở định hướng cho các mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nhất là vai trò của người đứng đầu. Đẩy mạnh chuyển đổi, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành; làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đảm bảo Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm./.

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam – Phòng VH&TT
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: