CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
 • Thời gian đăng: 13/12/2021 08:58:02 AM
 • Sáng 9-12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra Trung ương Trần Cẩm Tú.
 • Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối tới các tỉnh, huyện, thành phố, UBND các xã trong cả nước.

  Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Điện Biên có đồng chí Bùi Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể huyện.

  HN-C-n-b-TQ.jpg

  Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày những nội dung cơ bản của Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Quy định số 37-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai, quán triệt một số nội dung quan trọng: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 24/11/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

  Theo đó, mục tiêu quan trọng của Kết luận số 21-KL/TW đó là: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa "xây" và "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, ngày càng được Nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào những bài học kinh nghiệm, các giải pháp, kế hoạch triển khai tại đơn vị, địa phương nhằm thực hiện tốt Kết luận, Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, làm rõ thêm một số vấn đề và tập trung vào trả lời 3 câu hỏi: Lâu nay, chúng ta đã từng bàn nhiều, làm nhiều về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vì sao lần này Trung ương lại tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về vấn đề này? Những tinh thần mới, nội dung mới của lần này là gì? Chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động? Vì sao Hội nghị Trung ương 4 lần này lại tiếp tục bàn về việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng? Những tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 lần này là gì? Chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 lần này về xây dựng, chỉnh đốn Đảng?

  Đồng thời Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực Kết luận số 21 và Quy định số 37  gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cần phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận và quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận và quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, một cách nghiêm túc, thiết thực; tránh hời hợt, hình thức. Phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; bao gồm cả việc thực hiện 10 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, các quy định khác của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống", "chống và xây"…  góp phần tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam – Phòng VH&TT
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: