CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO 35; CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2021; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022
 • Thời gian đăng: 11/01/2022 04:51:57 PM
 • Chiều ngày 11/1/2022, Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo 35, tổng kết công tác lý luận chính trị năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.
 • Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện; Phạm Thị Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện; cùng các đồng chí trong Ban Chi đạo 35 huyện, Tổ thư ký, Tổ quản trị Trang Fanpage “Điện Biên Vững Bước; Đội ngũ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện, cộng tác viên dư luận xã hội, giảng viên kiêm chức huyện; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo, công chức, giảng viên Ban Tuyên giáo, TTCT huyện.

  IMG_0022.JPG

  (Toàn cảnh Hội nghị)

  Tại Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết về công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điếm sai trái, thù địch huyện Điện Biên năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo tổng kết công tác LLCT năm 2021; Kế hoạch thực hiện công tác LLCT năm 2022.

  Năm 2021, Ban chỉ đạo 35 huyện Điện Biên đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Trong năm, Trang fanpage BCĐ 35 huyện “Điện Biên vũng bước” được duy trì hoạt động, cùng với các trang fanpage của các cơ quan chuyên môn và tài khoản facebook, zalo cá nhân của các thành viên đã đăng tải 1.613 tin, bài, với 2.652.770 lượt người tiếp cận, theo dõi, chia sẻ, bình luận. Trong đó: Trang fanpage BCD 35 huyện “Điện Biên vững bước” đăng tải, chia sẻ 140 tin, bài với 82.678 lượt người tiếp cận, 15.108 lượt tương tác; Trung tâm Văn hoá - Truyên thanh - Truyên hình huyện đã thực hiện sản xuất và phát sóng FM trên 100 chương trình; Cổng thông tin điện tử của huyện (http://huyendienbien.gov.vn/) đã đăng tải, chia sẻ 375 tin, bai với 878.315 lượt người tiếp cận, 1.202 lượt bình luận, 2.308 lượt chia sẻ; Trang fanpage Công an huyện Điện Biên tiếp tục được kiện toàn cùng với tài khoản facebook, zalo cá nhân của các thành viên đã đăng tải, chia sẻ 245 tin, bài với 678.305 lượt người tiếp cận, 1.202 lượt hình luận, 2.308 lượt chia sẻ; Lực lượng 47 huyện thực hiện tốt công tác đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch trên không gian mạng, số lượng tin, bài viết liên quan đến phòng chống “DBHB” được đăng tải trên trang “Hoa Ban Tây Băc” và trang Facebook cá nhân 510 tin, bài với 1.054.000 lượt tiếp cận, 802 lượt bình luận, 962 lượt chia sẻ tin, bài; Trang facebook Điện Biên Huyện Đoàn đăng tải, chia sẻ trên 434 tin, bài, ảnh hoạt động nổi bật của tuổi trẻ huyện Điện Biên và tin, bài từ những trang fanpage như Hương Sen Việt, Bút Chiến, Người Điện Biên, Không gian mạng, Tác chiến mạng, trang facebook của Trung ương Đoàn, của Tỉnh đoàn Điện Biên... với 13.472 lượt người tiếp cận. Nội dung tin, bài tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện; tình hình diễn biến dịch bệnh Covid -19 và các sự kiện chính trị trọng tâm năm 2021.

  Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chú trọng; năm 2021, Ban Thường vụ đã ban hành 05 kế hoạch và tổ chức 05 hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện chỉ thị, nghị quyếtcủa Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với trên 3000 lượt đại biểu tham dự. 

  Việc tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được tiến hành nghiêm túc, chất lượng và tiếp tục có sự đổi mới. Các hội nghị do Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy tổ chức đều được kết nối trực tuyến đến các xã. Đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý từ huyện đến cơ sở đều được tham gia các lớp học tập, quán triệt do báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy, Huyện ủy trực tiếp truyền đạt; chất lượng học tập, quán triệt các NQ, CT của Đảng tiếp tục được nâng lên.

  Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, năm 2021 huyện Điện Biên mở 72 lớp cho gần 3.000 cán bộ, đảng viên học tập lý luận chính trị; tổ chức thành công hội thị báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện lần thứ 3, năm 2021.

  Qua báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị các đại biểu đều bày tỏ sự thống nhất cao với các nội dung báo cáo, đồng thời bổ sung, làm rõ thêm nhiều vấn đề; một số kinh nghiệm, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị. Từ đó, đề xuất, kiến nghị, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian tới. Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tuyên truyền đạo trái phép, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022.

  IMG_0026.JPG

  (Đ/c Bùi Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo 35 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện để nghị cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo 35 tiếp thu đầy đủ ý kiến, tham luận tại Hội nghị, nghiên cứu, xem xét đưa vào nhiệm vụ và xây dựng giải pháp triển khai thực hiện năm 2022. Đồng thời đồng chí cũng đã đề ra một số nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo 35 huyện cùng các thành viên cần triển khai thực hiện tốt trong thời gia tới như: Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong năm 2022, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cốt lõi trong công tác tuyên truyền, nêu gưởng, phản ánh, đấu tranh, phản bác, lan tỏa các đẹp, cái tích cực để đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị trong đó lấy việc làm theo Bác làm trọng tâm; lấy hình tượng người tốt, việc tốt làm nòng cốt trong phong trào thi đua, xây dựng hình tượng, tạo điểm sáng trong sự lan tỏa. Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan đơn vị, nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lục thù địch, tăng cường những bài viết sắc bén, có tính chiến đấu cao. Nâng cao vai trò trách nhiệm, tích cực trong nhiệm vụ được giao liên quan đến hoạt động của Ban chỉ đạo 35, công tác chính trị, Dư luận xã hội theo quan điểm “Nói thật, làm thật”. Kiện toàn nhân sự đối với các Tổ. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường bám nắm địa bàn; chỉ đạo lược lượng Công an bám nắm các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn. Trong dịp Tết nguyên đán 2022 cần tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác tôn giáo, dân tộc, chăm lo Tết cho nhân dân, bảo đảm nhân dân được vui đón xuân mới phấn khởi, an toàn, tiết kiệm./.

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam – Phòng VH&TT
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: