CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Huyện Điện Biên tăng cường các hoạt động cơ sở
 • Thời gian đăng: 16/08/2021 09:09:38 AM
 •              Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy  Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tới cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong huyện; trên cơ sở bám sát các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của huyện, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy bằng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch để triển khai thực hiện.

  TG-1.jpg

  Hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

            Tám tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của huyện đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật đó là: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; quan hệ đối ngoại được duy trì, chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững; công tác tư pháp, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động giám sát và phản biện xã hội được tăng cường.

   Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức tốt các nhiệm vụ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, cụ thể hóa các nghị quyết đại hội Đảng các các cấp bằng chương trình hành động, kế hoạch để chỉ đạo tổ chức thực hiện; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép "Vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội" trong tình hình mới; các chỉ tiêu về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện; hoạt động sản xuất công nghiệp, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư; hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ được duy trì, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của người dân; công tác quản lý, điều hành dự toán ngân sách nhà nước và hoạt động tín dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ quy định; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,63%.

            Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm, quý và các tháng, tăng cường công tác giao ban, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện, việc thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ các xã thông qua công tác kiểm tra cơ sở để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong toàn huyện từ đó đề các giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

            Ngày 12/8/2021 Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy  do đồng chí Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, tham gia đoàn công tác có các đồng chí Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc huyện đã làm việc với Đảng ủy các xã : Mường Lói, Phu Luông. Đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hoạt động của HĐND xã, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Phát triển Kinh tế - xã hội, công tác phòng chống Covid-19, công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh,những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị của hai xã trong 7 tháng qua. Qua nghe báo cáo và kiểm tra tình hình hoạt động trên địa bàn các xã, đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các xã, Thường trực Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện, các ban xây dựng đảng tiếp tục theo dõi giúp đỡ các xã tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về Xây dựng Nông thôn mới, hoàn thành các công trình dự án, các mô hình phát triển kinh tế thí điểm được giao. Thường trực Huyện ủy cũng đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy các xã, giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành kế hoạch.

           TG-2.jpg

   Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy làm việc tại xã Mường Lói

            Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19 trên cả nước hiện nay, cùng với điều kiện phát triển kinh tế -xã hội của huyện, Thường trực Huyện ủy Điện Biên tiếp tục xây dựng các kịch bản cụ thể, toàn diện để  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện linh hoạt và có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động cơ sở, phấn đấu hoàn thành tốt các Nghị quyết của Đảng, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

 • Tác giả: Phạm Minh Châu - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Điện Biên
 • Nguồn tin: Tự viết
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: