CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG NGƯỜI CÓ UY TÍN, GIÀ LÀNG, TRƯỞNG DÒNG HỌ NĂM HUYỆN ĐIỆN BIÊN 2022
 • Thời gian đăng: 13/10/2022 04:54:45 PM
 • Sáng ngày 13/10, Huyện Điện Biên tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, tri thức, doanh nhân tiêu biểu các dân tộc năm 2022. Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2022-2024.
 • Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo: Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Giàng Trọng Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; Lò Xuân Nam – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên; cùng dự còn có các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các phòng, ban cơ quan, đơn vị huyện và 155 đại biểu là người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, tri thức, doanh nhân tiêu biểu.

  1.jpg

  (Đ/c Nguyễn Tiến Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị)

  Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ người có uy tín, trưởng dòng họ, nhân sĩ, tri thức đối với sự nghiệp phát triển KT-XH của huyện. Vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, tri thức, doanh nhân tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được khẳng định. Người có uy tín đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền của địa phương với đồng bào dân tộc; là tấm gương sáng, đi đầu cùng với đồng bào dân tộc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới…

  Theo báo cáo tại Hội nghị, hiện nay huyện Điện Biên có 199 người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, có 2.055 nhân sĩ, tri thức trong đó nhân sĩ, tri thức người dân tộc thiểu sô là 867 người chiếm trên 42%. Trong năm qua, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp người có uy tín các vị già làng, trưởng dòng họ,  nhân sĩ tri thức trên địa bàn huyện, thực sự là cầu nối tham gia đóng góp vào tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động, tuyên truyền giúp đồng bào vươn lên xóa đói giảm nghèo, tuyên truyền vận động đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc, gữi gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; vận động nhân dân gữi gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch , đẹp và phòng chống dịch bệnh covid 19.

  Trong thời gian qua, người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, tri thức, doanh nhân trẻ tiêu biểu đã vận động Nhân dân hiến được trên 59.000 m2 đất để làm đường và xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn bản, góp trên 10 ngàn ngày công làm đường giao thông liên thôn bản. Tham gia triển khai phong trào quàn chúng bảo vệ ANTQ ở 4 cụm liên kết an ninh thôn bản, 5 cụm liên kết an ninh liên xã, 59 tổ an ninh nhân dân, 81 tổ tự quản, 275 tổ hòa giải thôn bản, 135 tổ tự quản về an ninh trật tự.

  2.jpg

  (Đ/c Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

  Về dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cả hệ thống chính trị trong công tác người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện trong năm qua. Đồng thời, nhằm phát huy hiêu quả hơn nữa công tác dân tộc, đặc biệt là vai trò, vị trí của già làng, trưởng bản, người có uy tín, trưởng dòng họ, nhân sĩ tri thức, doanh nhân tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số đồng chí Bí thư cũng để ra một số nội dung cần tập triển khai thực hiện thời gian tới như:

  Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp nhận, triển khai có hiệu quả các chương trình MTQG trên địa bàn huyện, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt quan tâm vấn đề nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân.

  Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về dân tộc và công tác dân tộc, đặc biệt là vai trò, vị trí của già làng, trưởng bản, người có uy tín, trưởng dòng họ, nhân sĩ tri thức, doanh nhân tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đổi mới. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có chính sách đối với người có uy tín.

  Đề nghị đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới… Tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên; không tin, không theo, tham gia các tổ chức tự xưng, tà đạo, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng xóm bản vững mạnh về chính trị, kinh tế và văn hóa.

  Cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động đối với người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ tri thức, doanh nhân tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác vận động quần chúng; cung cấp thông tin, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương, chính sách mới cho người có uy tín. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của người có uy tín; tạo điều kiện cho người có uy tín được tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần quan trong vào phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

  3.jpg

  Nhân dịp này UBMTTQ tỉnh cũng tặng giấy khen cho 5 cá nhân và UBND huyện đã giấy khen cho 18 cá nhân và có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác dân tộc.

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam - Phòng VH&TT huyện
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: