CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 • Thời gian đăng: 21/02/2022 03:18:13 PM
 • Ngày 06/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 3179/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
 • Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tùng bước đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phục vụ của các co quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội dựa trên công nghệ số; phát triên chính quyền số, kinh tế số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Sử dụng công nghệ số đế nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên trên địa bàn tỉnh.

  Nội dung chi tiết của Đề án tại đây:

  1. Quyết định số 3179/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

  2. Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: