TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ SAM MỨN - HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Xã Sam Mứn tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021
 • Thời gian đăng: 26/10/2021 03:33:54 PM
 • Sáng ngày 26/10/2021, UBND xã Sam Mứn phối hợp với Phòng Lao động thương binh xã hội tổ chức hội nghị tập huấn quy trình tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Hương - Trưởng phòng LĐTBXH huyện, chuyên viên phòng LĐTBXH, lãnh đạo UBND, các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã; trưởng các thôn (bản) trong toàn xã.

  Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Đặng Quốc Hương - Trưởng phòng LĐTBXH huyện nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 yêu cầu các xã quan tâm chỉ đạo và có các giải pháp thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của đơn vị mình; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công khai, minh bạch công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2021 – 2025. Đối với các điều tra viên, tập trung nghiên cứu, nắm vững các quy định mới trong công tác điều tra, từ đó áp dụng vào công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo đúng quy định, trình tự, dân chủ, khách quan và chính xác.

  Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn các quyết định, thông tư, nghị định, công văn, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh  về  rà  soát  hộ  nghèo,  hộ  cận  nghèo năm 2021, xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình với các nội dung chính như: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; phương pháp rà soát, xác định tiêu chí đo lường nghèo đa chiều; thời gian rà soát, xác định; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, định kỳ hằng năm; quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; phương pháp xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và hướng dẫn ghi phiếu điều tra, rà soát. Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn xã sẽ được thực hiện từ ngày 21/10/2021 đến ngày 10/12/2021.

  43bde23acf65073b5e74.jpg

                                          ( Chuyên viên phòng LĐTBXH hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, cận nghèo)

  f0d3f903d45c1c02454d.jpg

                                                                        ( Toàn cảnh hội nghị tập huấn)

 • Tác giả: Nguyễn Thị Bích Liên - CC VH - XH
 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: