TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ SAM MỨN - HUYỆN ĐIỆN BIÊN
  • Thông báo tổ chức lấy ý kiến, xét, công nhận xã Pa Thơm, xã Phu Luông cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
  • Thời gian đăng: 30/12/2021 03:49:21 PM
  • Tải file văn bản đính kèm
  • Tác giả:
  • Liên kết Website
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: