TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ SAM MỨN - HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • HĐND xã Sam Mứn tổ chức kỳ họp thứ tư
 • Thời gian đăng: 30/12/2021 04:44:40 PM
 • Ngày 30/12/20211, HĐND xã Sam Mứn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 4
 •     Tham dự kỳ họp có đồng chí Lò Minh Hải - Ủy viên BTV Huyện ủy - PCT HĐND huyện, Đc Nguyễn Văn Đóa - Bí thư Đảng ủy xã, các đc trong TT Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND và 22 đại biểu HĐND xã. 

  Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và triển khai thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.   

  Trong năm, UBND xã tiếp tục thực hiện linh hoạt và có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa thực hiện các biên pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và huyện, vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo kế hoạch; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn được thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp. Công tác Quân sự - Quốc phòng luôn được đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định. 

   Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã đánh giá, thảo luận, xem xét, quyết định các nội dung trọng tâm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triên kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2021; Phân bô dự toán Ngân sách địa phương năm 2022. Báo cáo thẩm tra Báo cáo và Dự thảo nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triên kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022. Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2021, Phân bổ dự toán Ngân sách địa phương năm 2022; báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ dự toán Ngân sách địa phương năm 2022. Tờ trình Phương án phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách nhà nước xã Sam Mứn năm 2022. Thông báo của UBMTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền; kiến nghị cúa MTTQ với HĐND, UBND xã năm 2021. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; chương trình hoạt động năm 2022 của Thường trực HĐND xã. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND xã “Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2020". Tờ trình Kinh phí hoạt động của HĐND xã năm 2022. Tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2022. 

  Hội đồng nhân dân xã Thảo luận, thông qua 05 Nghị quyết:Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022. Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022. Nghị quyết về kết quả  Giám sát chuyên để HĐND xã “Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2020”. Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2022. Nghị quyết về Kinh phí hoạt động của HĐND xã năm 2022. Nghị quyết về quy chế làm việc của HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

   

  270696385_4589895354465382_7311986106685431172_n.jpg

  ( Đc Nguyễn Văn Đóa - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo)

  270250307_4589895227798728_686731618295256416_n.jpg

  ( Đc Lò Minh Hải - PCT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo)

 • Tác giả: Ban biên tập xã
 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: