TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ SAM MỨN - HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Đảng ủy xã Sam Mứn tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
 • Thời gian đăng: 26/10/2021 03:17:21 PM
 • Thực hiện kế hoạch số 46 - KH/HU ngày 06/10/2021 của Huyện ủy Điện Biên, kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 12/10/2021 của Đảng ủy xã Sam Mứn, ngày 21/10/2021 Đảng ủy xã Sam Mứn tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
 • Tham dự hội nghị có các đồng chí Thưởng trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ và các đoàn thể, công chức, những người hoạt động không chuyên trách xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn(bản), trưởng ban công tác Mặt trận. Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu về học tập và làm theo Bác. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức Đảng chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ tại cơ quan, đơn vị, liên hệ và gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao coi đây là công việc thường xuyên, quan trọng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng cơ quan vững mạnh, quê hương giàu đẹp, gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

  882469b06c02a55cfc13.jpg

                                                                                ( Đc Bí thư Đảng ủy khai mạc hội nghị)

  b31614851137d8698126.jpg

                                                                                                   ( Toàn cảnh hội nghị)

 • Tác giả: Nguyễn Thị Hiền - VP Đảng ủy
 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: