TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MƯỜNG NHÀ - HUYỆN ĐIỆN BIÊN
  • Thông báo tuyển dụng Viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp huyện Điện Biên năm 2021
  • Thời gian đăng: 12/01/2022 09:32:30 上午
  • Tải file văn bản đính kèm
  • Thông báo số 02/TB-UBND, ngày 05/01/2022 của UBND huyện Điện Biên về việc tuyển dụng Viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp huyện Điện Biên năm 2021.

  • Tác giả:
  • Liên kết Website
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: