TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MƯỜNG NHÀ - HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Mường Nhà
 • Thời gian đăng: 05/10/2021 05:43:39 下午
 • Hội đồng nhân dân xã Mường Nhà khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, có 21 đại biểu được bầu làm Đại biểu HĐND xã khóa XXI.

  Sáng ngày 29/6/2021, HĐND xã Mường Nhà tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

            Tại kỳ họp, sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Vì Văn Khiên - Chủ tịch HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu được nghe các báo cáo của UBBC xã về kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo về tư cách các đại biểu người trúng cử đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng đại biểu được bầu là 21 đại biểu, kết quả đã bầu được 21/21 đại biểu, không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm.

   1.jpg 

  Toàn cảnh kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026

            Tại kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Trường -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã khẳng định kỳ họp thứ nhất HĐND xã là kỳ họp có nội dung quan trọng, đó là: bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các chức danh khác theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019. Đồng chí nhấn mạnh: các đại biểu cẩn tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ và thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của mình để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy của HĐND, UBND xã; ngay sau kỳ họp, HĐND xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND, đồng thời các đại biểu HĐND cần nêu cao vai trò người đại cử tri, chủ động phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức tốt hơn các hoạt động giám sát, phát hiện và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. 

            Tiếp đó, kỳ họp tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: chức danh Chủ tịch; Phó Chủ tịch HĐND xã; Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND xã; Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

            Kết quả: đồng chí Vì Văn Khiên, Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí Lò Thị Hương - Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XXI; đồng chí  Lò Văn Biển, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử chức danh Chủ tịch UBND xã khóa XXI; đồng chí Lò Văn Tuấn, Uỷ viên BCH đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã khóa XX tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

            Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua báo cáo của UBMTTQ Việt Nam xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Nghị quyết của HĐND về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

   

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: