TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MƯỜNG NHÀ - HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Hoạt động chung của MTTQ xã Mường Nhà.
 • Thời gian đăng: 06/10/2021 05:41:18 下午
 • Ủy ban MTTQ xã Muường Nhà có: 01 chủ tịch Ủy ban MTTQ; 01 phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; có tổng số ủy viên, ủy ban là 26 người, có 8 tổ chức thành viên của Mặt trận, có 12 trưởng ban công tác mặt trận.

  MTTQ xã làm việc trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng về địa vị và độc lập về tổ chức. MTTQ tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Ủy ban MTTQ Việt Nam phù hợp với hiến pháp và pháp luật, phù hợp với các quy định của địa phương, đơn vị.

  Luôn chủ động tham gia công việc chung của MTTQ. Tham gia đầy đủ các phiên họp của Mặt trận, cùng tập thể quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Mặt trận; tổ chức chỉ đạo chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường kiểm tra đôn đốc các thành viên,  ủy viên, ủy ban Mặt trận hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiên cứu đề xuất với các cấp có thẩm quyền.

  Đối với UBND, MTTQ xã Tham mưu với cấp Ủy Đảng, HĐND, Phối hợp UBND và các tổ chức thành viên; tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã.      

  Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận.

  Phối hợp thực hiện công tác bầu cử tri trong nhân dân.

  Hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

  Tham gia các kỳ họp, phiên họp của HĐND, UBND xã.

  Thông qua các hoạt động chung của MTTQ xã đã nêu trên.  MTTQ xã luôn phối hợp thường trực HĐND và các tổ chức thành viên đi giám sát các công trình được đầu tư thuộc thẩm quyền giám sát của ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên của mặt trận. Trong thời gia qua MTTQ xã đã chỉ đạo các trưởng ban công mặt bản rà soát các hộ gia đình nghèo cần được hỗ trợ kinh phí làm nhà Đại Đoàn kết trong năm 2021. Qua kết quả rà soát, xã Mường Nhà có 02 hộ nghèo đặc biệt khó khăn được hưởng hỗ trợ nhà Đại Đoàn kết từ quỹ “Vì người nghèo” huyện Điện Biên năm 2021. Sau khi 02 hộ nghèo có quyết định được hỗ trợ làm nhà Đại Đoàn kết, MTTQ xã đã đôn đốc và giám sát 02 hộ nghèo trên trong quá trình chuẩn bị vật liệu và làm hoàn thiện nhà ở.

  3.jpg

  Ảnh: Các thành viên UBMTTQ xã tham gia giám sát xây dựng nhà đại đoàn kết tại bản Khon Kén, xã Mường Nhà. (Nhà của Bà: Cút Thị Son, bản Khon Kén)

   

   

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: