CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Ngày Mai Ta Đi Bầu Cử
  Nguồn video:
  Giới thiệu:

  Nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban bầu cử tỉnh đã viết lời Bài hát “Ngày mai ta đi bầu cử”, Nhạc sĩ Huy Thông phổ nhạc. Bài hát hát mang tính chất kêu gọi, cổ vũ, động viên mọi người tham gia công tác bầu cử, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

  CÁC CHUYÊN MỤC
  Đài truyền hình huyện Điện Biên Lễ hội, văn hóa tỉnh Điện Biên Nông thôn mới Truyền hình cơ sở Hoạt động địa phương
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
  Ngày Mai Ta Đi Bầu Cử
  Nguồn video:
  Giới thiệu:

  Nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban bầu cử tỉnh đã viết lời Bài hát “Ngày mai ta đi bầu cử”, Nhạc sĩ Huy Thông phổ nhạc. Bài hát hát mang tính chất kêu gọi, cổ vũ, động viên mọi người tham gia công tác bầu cử, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

  CÁC CHUYÊN MỤC
  Đài truyền hình huyện Điện Biên Lễ hội, văn hóa tỉnh Điện Biên Nông thôn mới Truyền hình cơ sở Hoạt động địa phương