CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Quyết định số 359-QĐ/UBKTTW là văn bản Quyết định số 359-QĐ/UBKTTW, ngày 09/11/2016 của Ủy ban kiểm tra trung ương về việc ban hành "Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng" của do đồng chí ký ngày 01/01/1900
  Quyết định số 359-QĐ/UBKTTW, ngày 09/11/2016 của Ủy ban kiểm tra trung ương về việc ban hành "Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng"
  Số/Ký hiệu Quyết định số 359-QĐ/UBKTTW
  Ngày ban hành 01/01/1900
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại Quyết định
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: