CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Quy định số 109-QĐ/TV là văn bản Quy định số 109-QĐ/TV, ngày 03 tháng 1 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương về việc công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. của do đồng chí ký ngày 01/01/1900
  Quy định số 109-QĐ/TV, ngày 03 tháng 1 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương về việc công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
  Số/Ký hiệu Quy định số 109-QĐ/TV
  Ngày ban hành 01/01/1900
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: