CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Quy định số 01-QĐi/TW là văn bản Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm và thẩm quyền của uỷ ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng của do đồng chí ký ngày 01/01/1900
  Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm và thẩm quyền của uỷ ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng
  Số/Ký hiệu Quy định số 01-QĐi/TW
  Ngày ban hành 01/01/1900
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: