CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ là văn bản Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Chính phủ do đồng chí ký ngày 05/15/2018
  Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  Số/Ký hiệu Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ
  Ngày ban hành 05/15/2018
  Người ký
  Đơn vị ban hành Chính phủ
  Loại Nghị định
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: