CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Hướng dẫn số 43-HD/BTGHU, ngày 07/11/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy là văn bản Hướng dẫn số 43-HD/BTGHU, ngày 07/11/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Huyện ủy do đồng chí ký ngày 01/01/1900
  Hướng dẫn số 43-HD/BTGHU, ngày 07/11/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
  Số/Ký hiệu Hướng dẫn số 43-HD/BTGHU, ngày 07/11/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy
  Ngày ban hành 01/01/1900
  Người ký
  Đơn vị ban hành Huyện ủy
  Loại
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: