CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW là văn bản Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về việc thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. của do đồng chí ký ngày 01/01/1900
  Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về việc thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.
  Số/Ký hiệu Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW
  Ngày ban hành 01/01/1900
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: