CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số Doanh nghiệp là văn bản Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số của do đồng chí ký ngày
  Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
  Số/Ký hiệu Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số Doanh nghiệp
  Ngày ban hành
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại Quyết định
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: