CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Công văn số 73/PTP là văn bản Công văn số 73/PTP, ngày 27/05/2019 của Phòng Tư pháp huyện Điện Biên về việc xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. của do đồng chí ký ngày 01/01/1900
  Công văn số 73/PTP, ngày 27/05/2019 của Phòng Tư pháp huyện Điện Biên về việc xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.
  Số/Ký hiệu Công văn số 73/PTP
  Ngày ban hành 01/01/1900
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: