CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Công văn số 69/UBND-BHXH là văn bản Công văn số 69/UBND-BHXH, ngày 18/01/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc triển khai thực hiện ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động. của do đồng chí ký ngày 01/01/1900
  Công văn số 69/UBND-BHXH, ngày 18/01/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc triển khai thực hiện ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động.
  Số/Ký hiệu Công văn số 69/UBND-BHXH
  Ngày ban hành 01/01/1900
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: