CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Công văn số 132/TB-VH&TT, ngày 02/8/2018 là văn bản Công văn số 132/TB-VH&TT, ngày 02/8/2018 của Phòng VH&TT V/v tham gia cuộc thi ảnh đẹp với chủ đề “Vẻ đẹp Tủa Chùa”; sáng tác biểu trưng (logo); khẩu hiệu (slogan) huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. của Phòng Văn hóa Thông tin do đồng chí ký ngày 01/01/1900
  Công văn số 132/TB-VH&TT, ngày 02/8/2018 của Phòng VH&TT V/v tham gia cuộc thi ảnh đẹp với chủ đề “Vẻ đẹp Tủa Chùa”; sáng tác biểu trưng (logo); khẩu hiệu (slogan) huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
  Số/Ký hiệu Công văn số 132/TB-VH&TT, ngày 02/8/2018
  Ngày ban hành 01/01/1900
  Người ký
  Đơn vị ban hành Phòng Văn hóa Thông tin
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: