CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Công văn số 119/VH&TT, ngày 16/7/2018 là văn bản Công văn số 119/VH&TT, ngày 16/7/2018 về việc tuyên truyền công tác tinh giản biên chế năm 2019. của Phòng Văn hóa Thông tin do đồng chí ký ngày 07/16/2018
  Công văn số 119/VH&TT, ngày 16/7/2018 về việc tuyên truyền công tác tinh giản biên chế năm 2019.
  Số/Ký hiệu Công văn số 119/VH&TT, ngày 16/7/2018
  Ngày ban hành 07/16/2018
  Người ký
  Đơn vị ban hành Phòng Văn hóa Thông tin
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: