CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Công văn số 118 - CV/UBKT HU là văn bản Công văn số 118 - CV/UBKT HU, ngày 28-9-2018 của Ủy ban kiểm tra huyện Điện Biên Về việc Tuyên truyền ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng của do đồng chí ký ngày 09/28/2018
  Công văn số 118 - CV/UBKT HU, ngày 28-9-2018 của Ủy ban kiểm tra huyện Điện Biên Về việc Tuyên truyền ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng
  Số/Ký hiệu Công văn số 118 - CV/UBKT HU
  Ngày ban hành 09/28/2018
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: