CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Công văn số 107/PTP, ngày 18/6/2018 là văn bản Công văn số 107/PTP, ngày 18/6/2018 của Phòng Tư pháp huyện Điện Biên về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp. của Bộ Tư pháp do đồng chí ký ngày 06/18/2018
  Công văn số 107/PTP, ngày 18/6/2018 của Phòng Tư pháp huyện Điện Biên về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp.
  Số/Ký hiệu Công văn số 107/PTP, ngày 18/6/2018
  Ngày ban hành 06/18/2018
  Người ký
  Đơn vị ban hành Bộ Tư pháp
  Loại Thông tư
  Tệp đính kèm:
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: