• DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản QPPL về dân cư
  • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
    Quyết định số 1112/QĐ-UBND 01/01/1900 Quyết định số 1112/QĐ-UBND, ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • Bản đồ hành chính
  • Liên kết Website
  • Chọn liên kết:
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: