CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Ủy ban nhân dân
 • 81-97 of 97<  1  2  3  4  5  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Kế hoạch số 1443/KH-UBND 09/7/2018 Kế hoạch số 1443/KH-UBND, ngày 07/09/2018 của UBND huyện Điện Biên về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
  Kế hoạch số 1439/KH-UBND, ngày 06/09/2018 của UBND huyện Điện Biên 01/01/1900 Kế hoạch số 1439/KH-UBND, ngày 06/09/2018 của UBND huyện Điện Biên về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
  Kế hoạch số 1278/KH-UBND 01/01/1900 Kế hoạch số 1278/KH-UBND, ngày 07/08/2018 về việc Thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Công văn số 1220/UBND-TP, ngày 27/7/2018 07/27/2018 Công văn số 1220/UBND-TP, ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân về việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
  Kế hoạch số 1193/KH-UBND 07/23/2018 Kế hoạch số 1193/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn huyện Điện Biên
  Công văn số 1202/UBND-VH&TT 07/24/2018 Công văn số 1202/UBND-VH&TT, ngày 24/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc hướng dẫn một số Quy định của Luật Báo chí năm 2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện các quy định trong phát ngôn với các cơ quan Báo chí.
  Công văn số 947/UBND-VH&TT 06/14/2018 Công văn số 947/UBND-VH&TT, ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2019.
  Công văn số 925/UBND-TP 06/5/2018 Công văn số 925/UBND-TP, ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2018.
  Quyết định số 1112/QĐ-UBND 01/01/1900 Quyết định số 1112/QĐ-UBND, ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  Kế hoạch số 98/KH-UBND 01/23/2018 Kế hoạch số 98/KH-UBND, ngày 23/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về công tác tuyên truyền CCHC năm 2018
  296/KH-UBND 03/7/2018 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018
  307/UBND-VP 03/8/2018 Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu vực dự kiến thực hiện dự án luyện than cốc
  55/KH-UBND 01/12/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới của 04 xã phấn đấu cơ bản đạt chuẩn năm 2018, huyện Điện Biên
  Quyết định số 2770/QĐ-UBND 09/20/2017 Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
  Số: 206/BC-UBND 01/01/1900 Báo cáo sơ kết công tác Thi đua, Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
  Số: 205/BC-UBND 01/01/1900 Báo cáo tình hình hợp tác với Lào 6 tháng đầu năm 2016
  Số: 150/BC-UBND 01/01/1900 Báo cáo tình hình viện trợ, giúp đỡ các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2011-2015
  81-97 of 97<  1  2  3  4  5  >
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: