CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Ủy ban nhân dân
 • 61-80 of 97<  1  2  3  4  5  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Công văn số 532/PĐTĐ-UBND 01/01/1900 Công văn số 532/PĐTĐ-UBND, ngày 01/04/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc PĐPTTĐ thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và của huyện diễn ra trong năm 2019.
  Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ 01/01/1900 Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
  triển khai thực hiện Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ 01/01/1900 Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ
  Công văn số 544/UBND-TP 01/01/1900 Công văn số 544/UBND-TP, ngày 01/04/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2019
  Công văn số 378/UBND-KT&HT 01/01/1900 Công văn số 378/UBND-KT&HT, ngày 06/03/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất
  Công văn số 389/UBND-TY 01/01/1900 Công văn số 389/UBND-TY, ngày 08/03/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc khẩn trương triển khai thực hiện chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/02/2019.
  Quyết định số 434/QĐ-UBND 01/01/1900 Quyết định số 434/QĐ-UBND, ngày 18/02/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc Phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Điện Biên năm 2019
  Quyết định số 1109/QĐ-UBND 01/01/1900 Quyết định số 1109/QĐ-UBND, ngày 26/03/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Điện Biên
  Kế hoạch số 188/KH-UBND 01/01/1900 Kế hoạch số 188/KH-UBND, ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2019.
  Công văn số 220/UBND-TP 01/01/1900 Công văn số 220/UBND-TP, ngày 11/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Về việc tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
  Công văn số 322/UBND-TP 01/01/1900 Công văn số 322/UBND-TP, ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Về việc triển khai thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính Phủ
  Công văn số 309/UBND-TP 01/01/1900 Công văn số 309/UBND-TP, ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc triển khai thi hành Nghị 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính Phủ
  Công văn số 122/UBND-VH&TT 01/18/2019 Công văn số 122/UBND-VH&TT, ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ @dienbien.gov.vn.
  Danh sách điểm thi Thí sinh tuyển dụng vào Phòng VH&TT, Trạm KN-KN, Trung tâm GDNN-GDTX huyện 01/01/1900 Danh sách điểm thi Thí sinh tuyển dụng vào Phòng VH&TT, Trạm KN-KN, Trung tâm GDNN-GDTX huyện
  Thông báo số 03/TB-UBND, ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên 01/01/1900 Thông báo số 03/TB-UBND, ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về kết quả điểm thi kỳ thi tuyển sinh viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện năm học 2018 - 2019.
  Danh sách tuyển dụng 01/01/1900 Danh sách cac thí sinh, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng vào Phòng VH&TT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trạm KN-KN huyện Điện Biên
  Thông báo lịch khai mạc và lịch thi kỳ thi tuyển viên chức năm học 2018 - 2019 01/01/1900 Thông báo lịch khai mạc và lịch thi kỳ thi tuyển viên chức năm học 2018 - 2019
  Công văn số 1968/UBND-VH&TT 01/01/1900 Công văn số 1968/UBND-VH&TT, ngày 15/11/2018 của UBND huyện Điện Biên V/v Tăng cường, nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
  Kế hoạch số 1599/KH-UBND 01/01/1900 Kế hoạch số 1599/KH-UBND, ngày 01/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg, ngày 30/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027 " trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Kế hoạch số 1598/KH-UBND 01/01/1900 Kế hoạch số 1598/KH-UBND, ngày 01/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg, ngày 30/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" trên địa bàn huyện Điện Biên.
  61-80 of 97<  1  2  3  4  5  >
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: