CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Quản lý Nhà nước
 • 21-27 of 27<  1  2  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội 6/21/2017 Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội : Luật quản lý, sử dụng tài sản công
  Luật số 12/2017/QH14 của Quốc hội 01/01/1900 Luật số 12/2017/QH14 của Quốc hội : Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
  Luật số 13/2017/QH14 của Quốc hội : Luật Cảnh vệ 6/20/2017 Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14, ngày 20/06/2017 của Quốc hội
  Luật số 104/2016/QH13 của Quốc hội : Luật Tiếp cận thông tin 4/06/2016 Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13, ngày 06/04/2016 của Quốc hội
  Số 13/NQ-HĐND 01/01/1900 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.
  14/NQ-HĐND 01/01/1900 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.
  15/2015/NQ-HĐND 01/01/1900 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2016.
  21-27 of 27<  1  2  >
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: