CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Chỉ đạo điều hành
 • 41-60 of 65<  1  2  3  4  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Công văn số 1061/UBND-NN 06/29/2018 Công văn số 1061/UBND-NN, ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc tăng cường triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
  Kế hoạch số 1273-KH/BDVTW, ngày 12-10-2017 về việc tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo", giai đoạn 2017 - 2020 01/01/1900 Kế hoạch số 1273-KH/BDVTW, ngày 12-10-2017 về việc tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo", giai đoạn 2017 - 2020
  Công văn số 107/PTP, ngày 18/6/2018 06/18/2018 Công văn số 107/PTP, ngày 18/6/2018 của Phòng Tư pháp huyện Điện Biên về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp.
  Công văn số 947/UBND-VH&TT 06/14/2018 Công văn số 947/UBND-VH&TT, ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2019.
  Nghị định 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 05/15/2018 Nghị định 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
  Công văn số 925/UBND-TP 06/5/2018 Công văn số 925/UBND-TP, ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2018.
  Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ 05/15/2018 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  Số 54/2018/NĐ-CP 04/16/2018 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
  Quyết định số 1112/QĐ-UBND 01/01/1900 Quyết định số 1112/QĐ-UBND, ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL 01/01/1900 Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL, ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
  Kế hoạch số 392/KH-UBND 3/23/2018 Kế hoạch số 392/KH-UBND, ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc tăng cường cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2018
  Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội 6/21/2017 Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội : Luật quản lý, sử dụng tài sản công
  Luật số 12/2017/QH14 của Quốc hội 01/01/1900 Luật số 12/2017/QH14 của Quốc hội : Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
  Luật số 13/2017/QH14 của Quốc hội : Luật Cảnh vệ 6/20/2017 Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14, ngày 20/06/2017 của Quốc hội
  Quyết định số 2770/QĐ-UBND 09/20/2017 Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
  Số 13/NQ-HĐND 01/01/1900 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.
  14/NQ-HĐND 01/01/1900 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.
  15/2015/NQ-HĐND 01/01/1900 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2016.
  3275/QĐ-UBND 06/20/2016 Quyết định Giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án huyện quản lý về điều hành dự án: Thuỷ lợi xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên
  742/QĐ-UBND 2/06/2016 Quyết định v/v phê duyệt Dự án đầu tư xây công trình kè khu dân cư và đất sản xuất, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên
  41-60 of 65<  1  2  3  4  >
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: