DANH SÁCH VĂN BẢN
61-80 of 422<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
số 49/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Quyết định số 1645-QĐ/HU, ngày 14/02/2022 Quyết định số 1645-QĐ/HU, ngày 14/02/2022 của Huyện ủy Điện Biên về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Điện Biên, giai đoạn 2022 – 2025.
số 10-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hướng dẫn số 309/HD-UBND Hướng dẫn số 309/HD-UBND về việc Quản lý, cách ly, điều trị người mắc COVID-19 mức độ nhẹ, không triệu chứng tại nhà trên địa bàn huyện Điện Biên.
Luật số 39/2019/QH14 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
Luật số 61/2020/QH14 LUẬT ĐẦU TƯ
Luật số 43/2013/QH13 LUẬT ĐẤU THẦU
Luật số 24/2012/QH13 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
Luật số 59/2020/QH14 LUẬT DOANH NGHIỆP
Luật số 65/2014/QH13 Luật Nhà ở
Luật số 03/2022/QH15 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự
Luật số 64/2020/QH14 LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
số 43/2022/QH15 Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
72/2020/QH14 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
số 08/2022/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
02/2022/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
320/CĐTKV-TTTS V/v phối hợp tuyên truyền gương công nhân điển hình đã đi học và làm việc tại tập đoàn TKV
Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số Doanh nghiệp Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
Thông báo số 04/TB-TTQLĐĐ, ngày 16/02/2022 Thông báo số 04/TB-TTQLĐĐ, ngày 16/02/2022 về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.
Công văn số 174/SVHTTDL-QLVHGĐ Tuyên truyền về tình hữu nghị các dân tộc trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào năm 2022
61-80 of 422<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  • Bản đồ hành chính
  • Liên kết Website
  • Chọn liên kết:
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: