• DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản QPPL về dân cư
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Quyết định số 1112/QĐ-UBND Quyết định số 1112/QĐ-UBND, ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: