• DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Dự toán, Quyết định thu chi ngân sách
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Quyết định số 699/QĐ-UBND Quyết định số 699/QĐ-UBND, ngày 12/04/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2021 huyện Điện Biên
  Quyết định số 1720/QĐ-UBND, ngày 09/08/2021 của UBND huyện Điện Biên Quyết định số 1720/QĐ-UBND, ngày 09/08/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020
  Quyết định số 1551/QĐ-UBND, ngày 13/07/2021 của UBND huyện Điện Biên Quyết định số 1551/QĐ-UBND, ngày 13/07/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 huyện Điện Biên
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: