• Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Hưng với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
 • Thời gian đăng: 20/12/2016 08:55:36 AM
 • Là một xã nằm phía Tây của lòng chảo Điện Biên, Thanh Hưng có diện tích tự nhiên lớn, dân số đông với 21 thôn, bản và trên 4.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào là người dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. Từ tình hình đặc điểm trên, MTTQ xã Thanh Hưng đã thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để khởi xướng và chủ trì phối hợp nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào, trong đó nổi bật là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Xác định "Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH" là động lực, sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, UBMTTQ xã Thanh Hưng tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhờ cách làm này, nên đến nay 100% số thôn, bản trên địa bàn xã Thanh Hưng đã xây dựng được hương ước, quy ước thôn, bản; trong đó quy định rất rõ việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Do triển khai có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động, đến nay Thanh Hưng đã có 19/21 thôn bản được công nhận đạt danh hiệu văn hóa và có 1.374 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa (chiếm 97,3% tổng số hộ trong toàn xã).

  Đi đôi với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, UBMTTQ xã Thanh Hưng còn chủ động phối hợp với các tô chức hội, đoàn thể vận động nhân dân đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Năm 2016, MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên, HTX dịch vụ nông nghiệp tổ chức được 11 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, sử dụng các nguồn quỹ cho đoàn viên, hội viên vay vốn với lãi suất thấp với tổng số tiền gần 800 triệu đồng, đứng ra tín chấp với ngân hàng cho đoàn viên, hội viên vay vốn trên 20 tỷ đồng. Kinh tế phát triển, đời sống ổn định, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bê tông hóa giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng.

  Cùng với việc vận động các tầng lớp nhân dân tập trung phát triển kinh tế, MTTQ xã còn thường xuyên phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân; triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường; giữ gìn an ninh, trật tự thôn bản. Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân như: tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước.

  Có thể nói, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò nòng cốt của  MTTQ xã trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của xã Thanh Hưng đang dần được thay đổi. Kinh tế phát triển, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, đời sống được nâng cao, nhân dân đoàn kết, gắn bó, góp phần đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM ở địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới MTTQ xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN và nâng cao đời sống của nhân dân; tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Ðảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban công tác mặt trận nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH mà Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra./. 

 • Tác giả: Phạm Thọ - Đài TT-TH huyện Điện Biên
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 1587<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: