• CHUYÊN MỤC: Y tế, Giáo dục
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 25/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 24/01/2022 đến 15h ngày 25/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 11 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Hẹ Muông: 02 ca; Sam Mứn: 04 ca; Mường Nhà: 01 ca; Thanh An: 01 ca; Noong Hẹt: 01 ca; Thanh Luông: 01 ca; Thanh Hưng: 01 ca).
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kì II năm học 2021-2022
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 24/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 23/01/2022 đến 15h ngày 24/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 09 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; Hiện tại các bệnh nhân đã được đưa vào cơ sở điều trị và đang được Bộ Y tế cập nhật thông tin, tiến hành gắn mã bệnh nhân.
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2022
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 23/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 22/01/2022 đến 15h ngày 23/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 10 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó: Thanh Luông: 01 ca; Núa Ngam: 01 ca; Hua Thanh: 01 ca; Thanh An: 01 ca; Thanh Chăn: 02 ca; Hẹ Muông: 02 ca; Thanh Hưng: 01 ca; Thanh Yên: 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 22/01/2022trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 21/01/2022 đến 15h ngày 22/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 25 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó: Hẹ Muông: 3 ca; Sam Mứn: 09 ca; Mường Nhà: 01 ca; Thanh Yên: 02 ca; Thanh Luông: 02 ca; Thanh Hưng: 01; Noong Hẹt: 03 ca;Noong Luống: 01 ca; Na tông 01 ca; các cơ sở khác: 02 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 21/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 20/01/2022 đến 15h ngày 21/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 04 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó: Noong Hẹt: 01 ca; Thanh Xương: 01 ca; Sam Mứn: 01 ca; Thanh Chăn 01 ca), cụ thể:
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 20/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 19/01/2022 đến 15h ngày 20/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 13 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó: Na Tông: 01 ca; Mường Nhà: 01 ca; Núa Ngam: 01 ca; Pom Lót 02 ca; Thanh Chăn: 01 ca; Thanh Hưng: 01 ca; Mường Pồn 04 ca; Noong Luống 01 ca; Sam Mứn 01 ca), cụ thể:
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 19/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 18/01/2022 đến 15h ngày 19/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể:
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 18/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 17/01/2022 đến 15h ngày 18/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 06 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó: Mường Pồn: 03 ca; Thanh Yên: 01 ca; Sam Mứn: 02 ca), cụ thể:
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 17/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 16/01/2022 đến 15h ngày 17/01/2022, trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể:
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 16/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 15/01/2022 đến 15h ngày 16/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 08 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó: Tại xã Noong Hẹt: 04 ca; Na Tông: 02 ca; Thanh Nưa: 01 ca; Noong Luống: 01 ca), cụ thể:
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 15/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 14/01/2022 đến 15h ngày 15/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 13 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó: Tại xã Sam Mứn: 07 ca; Thanh Hưng: 01 ca; Pom Lót: 01 ca; Thanh An: 02 ca; Noong Hẹt: 01 ca; Hẹ Muông: 01 ca), cụ thể:
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 14/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 13/01/2022 đến 15h ngày 14/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 07 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể:
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 13/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 12/01/2022 đến 15h ngày 13/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 05 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể:
 • 121-135 of 265<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: