• CHUYÊN MỤC: Y tế, Giáo dục
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 03/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 02/03/2022 đến 15h ngày 03/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 248 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 59 ca, Xã Thanh Hưng 54 ca, xã Noong Hẹt 53 ca, xã Thanh Yên 32 ca, xã Thanh Luông 26 ca, xã Thanh Chăn 24 ca, xã Thanh Nưa 24 ca, xã Sam Mứn 22 ca, xã Hua Thnah 17 ca, xã Noong Luống 17 ca, xã Núa Ngam 12 ca, xã Na Ư 05 ca, xã Thanh An 04 ca, xã Na Tông 03 ca, xã Mường Pồn 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 02/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 01/03/2022 đến 15h ngày 02/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 240 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại Thanh Chăn 48 ca, Noong Hẹt 48 ca, Noong Luống 28 ca, Thanh Luông 25 ca, Thanh Yên 25 ca, Thanh An 16 ca, Núa Ngam 12 ca, Pom Lót 10 ca, Hua Thanh 09 ca, Thanh Xương 04 ca, Mường pồn 04 ca, Thanh Nưa 03 ca, Mường Nhà 03 ca, Phu Luông 03 ca, Mường Lói 03 ca, Hẹ Muông 02 ca, Sam Mứn 02 ca, Na Tông 02 ca, Pa Thơm 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 01/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 28/02/2022 đến 15h ngày 01/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 240 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 40 ca, Thanh Yên 38 ca, Noong Hẹt 32 ca, Thanh Luông 22 ca, Thanh An 21 ca, Thanh Nưa 19 ca, Noong Luống 18 ca, Thanh Chăn 13 ca,  Pom Lót 17 ca, Thanh Hưng 15 ca, Sam Mứn 09 ca,Mường Nhà 05 ca, Hua Thanh 02 ca,  Hẹ Muông 01 ca, Phu Luông 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 28/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 27/02/2022 đến 15h ngày 28/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 183 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Noong Hẹt 30 ca, Thanh luông 16 ca, Thanh Xương 15 ca, Thanh Nưa 01 ca, Thanh Yên 22 ca, Pom Lót 12 ca, Noong Luống 24 ca, Thanh Chăn 13 ca, Thanh An 18 ca, Thanh Hưng 18 ca, Hẹ Muông 03 ca, Mường Pồn 01 ca, Sam Mứn 04 ca, Mường Nhà 01 ca, Núa Ngam 05 ca).
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 27/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 26/02/2022 đến 15h ngày 27/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 155 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Tại xã Noong Hẹt 33 ca, Thanh luông 21 ca, Thanh Xương 20 ca, Thanh Nưa 17 ca, Thanh Yên 15 ca, Pom Lót 14 ca, Noong Luống 09 ca, Thanh Chăn 08 ca, Thanh An 08 ca, Thanh Hưng 05 ca, Pa Thơm 02 ca, Hẹ Muông 01 ca, Mường Pồn 01 ca, Hua Thanh 01 ca).
 • Hướng dẫn Quản lý, cách ly, điều trị người mắc COVID-19 mức độ nhẹ, không triệu chứng tại nhà
  Ngày 22/02/2022 Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên ban hành Hướng dẫn số 309/HD-UBND về việc Quản lý, cách ly, điều trị người mắc COVID-19 mức độ nhẹ, không triệu chứng tại nhà trên địa bàn huyện Điện Biên.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 26/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 25/02/2022 đến 15h ngày 26/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 205 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Noong Hẹt 49 ca, Thanh Xương 34 ca, Thanh Yên 30 ca, Pom Lót 23 ca, Thanh Luông 22 ca, Thanh Hưng 12 ca, Thanh An 12 ca, Thanh Chăn 10 ca, Noong luống 09 ca, Hua Thanh 02 ca, Thanh nưa 01 ca, Na Tông 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 25/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 24/02/2022 đến 15h ngày 25/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 78 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh An 33 ca, xã Pom Lót 18 ca, xã Thanh Xương 16 ca, xã Noong Hẹt 16 ca, xã Thanh Yên 13 ca, xã Thanh Hưng 12 ca, xã Thanh Luông 12 ca, xã Noong Luống 5 ca, xã Thanh Chăn 04 ca, xã Mường Nhà 02 ca, xã Thanh Nưa 01 ca, xã Sam Mứn 01 ca, xã Na Tông 01 ca, xã Hua Thanh 01 ca).
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN: KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN
 • Hướng dẫn test nhanh COVID-19 tại nhà
  Lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 (còn gọi là test nhanh COVID-19) có ưu điểm là thuận tiện, cho kết quả nhanh 15-30 phút.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 24/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 23/02/2022 đến 15h ngày 24/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 91 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 20 ca; Thanh Hưng 08 ca; Pom Lót 08 ca; Noong Hẹt 09 ca; Thanh Yên 15 ca; Thanh Chăn 06 ca; Hua Thanh 05 ca; Thanh Nưa 05 ca; Thanh Luông 04 ca; Sam Mứn 04 ca; Hẹ Muông 03 ca; Núa Ngam 02 ca; Noong Luống 01 ca; Thanh An 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 23/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 22/02/2022 đến 15h ngày 23/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 78 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 16 ca; Pom Lót 13 ca; Thanh Yên 13 ca; Thanh Nưa có 09 ca; Thanh Luông có 08 ca; Thanh Chăn có 04 ca; Thanh Hưng có 04 ca; Thanh An có 03 ca; Hẹ Muông có 02 ca; Noong Luống 02 ca; Sam Mứn 01 ca; Hua Thanh 01 ca; Núa Ngam 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 22/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 21/02/2022 đến 15h ngày 22/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 43 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Yên 12 ca; Thanh Xương 11 ca; Hua Thanh 03 ca; Thanh Nưa 02 ca; Noong Hẹt 03 ca; Sam Mứn 01 ca; Noong Luống 01 ca; Pom Lót 03 ca; Thanh Luông 02 ca; Thanh Chăn 04 ca; Thanh An 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 21/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 20/02/2022 đến 15h ngày 21/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 69 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Noong Hẹt 12 ca; Noong Luông 10 ca; Thanh Xương 11 ca; Thanh Chăn 8 ca; Thanh An 06 ca; Thanh Yên 06 ca; Pom Lót 05 ca; Thanh Luông 04 ca; Thanh Nua 04 ca; Mường Pồn 02 ca; Sam Mứn 01 ca).
 • 106-120 of 290<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: