• CHUYÊN MỤC: Y tế, Giáo dục
 • Hướng dẫn test nhanh COVID-19 tại nhà
  Lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 (còn gọi là test nhanh COVID-19) có ưu điểm là thuận tiện, cho kết quả nhanh 15-30 phút.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 24/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 23/02/2022 đến 15h ngày 24/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 91 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 20 ca; Thanh Hưng 08 ca; Pom Lót 08 ca; Noong Hẹt 09 ca; Thanh Yên 15 ca; Thanh Chăn 06 ca; Hua Thanh 05 ca; Thanh Nưa 05 ca; Thanh Luông 04 ca; Sam Mứn 04 ca; Hẹ Muông 03 ca; Núa Ngam 02 ca; Noong Luống 01 ca; Thanh An 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 23/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 22/02/2022 đến 15h ngày 23/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 78 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 16 ca; Pom Lót 13 ca; Thanh Yên 13 ca; Thanh Nưa có 09 ca; Thanh Luông có 08 ca; Thanh Chăn có 04 ca; Thanh Hưng có 04 ca; Thanh An có 03 ca; Hẹ Muông có 02 ca; Noong Luống 02 ca; Sam Mứn 01 ca; Hua Thanh 01 ca; Núa Ngam 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 22/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 21/02/2022 đến 15h ngày 22/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 43 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Yên 12 ca; Thanh Xương 11 ca; Hua Thanh 03 ca; Thanh Nưa 02 ca; Noong Hẹt 03 ca; Sam Mứn 01 ca; Noong Luống 01 ca; Pom Lót 03 ca; Thanh Luông 02 ca; Thanh Chăn 04 ca; Thanh An 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 21/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 20/02/2022 đến 15h ngày 21/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 69 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Noong Hẹt 12 ca; Noong Luông 10 ca; Thanh Xương 11 ca; Thanh Chăn 8 ca; Thanh An 06 ca; Thanh Yên 06 ca; Pom Lót 05 ca; Thanh Luông 04 ca; Thanh Nua 04 ca; Mường Pồn 02 ca; Sam Mứn 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 20/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 19/02/2022 đến 15h ngày 20/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 31 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh luông 02 ca; Pom Lót 04 ca; Thanh Xương 08 ca; Thanh Chăn 02 Ca; Thanh Nưa 01 ca; Noong Hẹt 01 ca; Thanh An 05 ca; Thanh Hưng 01 ca; Hua Thanh 1 ca; Thanh Yên 01 ca; Hẹ Muông 02 ca; Noong Luống 01 ca; Tại tỉnh khác 02 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 19/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 18/02/2022 đến 15h ngày 19/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 27 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Yên có 8 ca; Thanh Xương 06 ca; Thanh Chăn 04 ca; Thanh An 05 ca; Thanh Hưng 02 ca; Sam Mứn 01 ca; Thanh Luông 01 ca; Thanh Pom Lót 01 ca; Hua Thanh 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 18/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 17/02/2022 đến 15h ngày 18/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 27 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Chăn 08 ca; Thanh yên 03 ca; Thanh An 06 ca; Thanh Xương 03 ca; Noong Hẹt 02 ca; Mường Nhà 01 ca; Thanh hưng 03 ca; Thanh Luông 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 17/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 16/02/2022 đến 15h ngày 17/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 17 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Chăn 08 ca; Noong Hẹt 02 ca; Thanh Xương 02 ca; Thanh Hưng 02 ca; Hua Thanh 01 ca; Thanh Luông 01 ca; Thanh Nưa 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 16/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 15/02/2022 đến 15h ngày 16/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 19 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Chăn có 12 ca; Thanh Luông 02 ca; Thanh Xương 02 ca; Núa Ngam 01 ca; Sam Mứn 01 ca; Noong Hẹt 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 15/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 14/02/2022 đến 15h ngày 15/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 20 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Chăn 11 ca; Thanh Xương 06 ca; Noong Hẹt 02 ca; Thanh An 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 14/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 12/02/2022 đến 15h ngày 13/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 04 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại địa bàn xã Thanh Hưng.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 13/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 12/02/2022 đến 15h ngày 13/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 03 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương có 02 ca; Thanh Chăn có 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 12/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 11/02/2022 đến 15h ngày 12/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 17 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 04 ca; Thanh Hưng 01 ca; Thanh Chăn 01 ca; Thanh Yên 01 ca; Thanh An 02 ca; Thanh Nưa 02 ca; Noong Hẹt 06 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 11/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 10/02/2022 đến 15h ngày 11/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 11 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại các trường hợp dương tính đã được đưa vào các cơ sở điều trị và đang được Bộ Y tế cập nhật thông tin.
 • 91-105 of 265<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: