• CHUYÊN MỤC: Y tế, Giáo dục
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 18/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 17/03/2022 đến 15h ngày 18/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 603 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Chăn 109 ca, Thanh Xương 78 ca, Thanh Hưng 51 ca, Mường Nhà 50 ca, Thanh Yên 43 ca, Noong Luống 35 ca, Thanh Nưa 33 ca, Noong Hẹt 30 ca, Na Tông 26 ca, Pom Lót 26 ca, Núa Ngam 23 ca, Thanh An 23 ca, Hua Thanh 17 ca, Mường Pồn 11 ca, Hẹ Muông 05 ca, Thanh Luông 03 ca, Pa Thơm 01 ca, từ các nơi khác 03 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 17/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 16/03/2022 đến 15h ngày 17/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 418 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã ại xã Thanh Nưa 66 ca, Thanh Hưng 59 ca, Thanh Xương 58 ca, Thanh Chăn 48 ca, Thanh Luông 43 ca, Noong Hẹt 34 ca, Pom Lót 28 ca, Núa ngam 19 ca, Na Ư 17 ca, Hua Thanh 14 ca, Hẹ Muông 14 ca, Na tông 05 ca, Mường Lói 03 ca, Noong Luống 01 ca, Pa Thơm 01 ca, Thanh Yên 01 ca, từ nơi khác 07 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 16/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 15/03/2022 đến 15h ngày 16/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận:606 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 39 ca, Thanh Chăn 39 ca, Pom Lót 32 ca, Thanh Yên 40 ca, Thanh Luông 41 ca, Thanh Hưng 80 ca, Thanh An 34 ca, Hua Thanh 14 ca, Thanh Nưa 36 ca, Hẹ Muông 30 ca, Núa Ngam 36 ca, Sam Mứn 46 ca, Noong Hẹt 75 ca, Na Tông 12 ca, Na Ư 02 ca, Mường Nhà 42 ca, Mường Pồn 02 ca, Noong Luống 04 ca, tại các nơi khác 03 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 15/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 14/03/2022 đến 15h ngày 15/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 507 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 70 ca, Thanh Hừng 56 ca, Thanh Nưa 53 ca, Thanh Yên 45 ca, Pom Lót 38 ca, Thanh Luông, 35 ca, Noong Hẹt 33 ca, Noong Luống 31 ca, Hua Thanh 22 ca, Núa Ngam 22 ca, Mường Pồn 20 ca, Thanh An 19 ca, Na Tông 14 ca, Sam Mứn 13 ca, Hẹ Muông 11 ca, Na Ư 09 ca, Pa thơm 05 ca, Mường Nhà 05 ca, Thanh Chăn 01 ca, Phu Luông 01 ca, Mường Lói 01 ca, từ nơi khác 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 14/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 13/3/2022 đến 15h ngày 14/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 556 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 72 ca, Thanh Chăn 39 ca, Pom Lót 54 ca, Thanh Yên 58 ca, Thanh Hưng 57 ca, Thanh An 33 ca, Hua Thanh 09 ca, Thanh Nưa 56 ca, Noong Luống 25 ca, Núa Ngam 19 ca, Sam Mứn 43 ca, Noong Hẹt 61 ca, Na Tông 06 ca, Pa Thơm 06 ca, Na Ư 07 ca, Phu Luông 09 ca, Hẹ Muông 02 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 13/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 12/03/2022 đến 15h ngày 13/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận:793 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Noong Hẹt 152 ca, Thanh Chăn 111 ca, Thanh Xương 99 ca, Thanh Hưng 71 ca, Pom Lót 57 ca, Thanh Yên 57 ca, Thanh An 49 ca, Thanh Luông 40 ca, Thanh Nưa 26 ca, Noong Luống 21 ca, Núa Ngam 19 ca, Pa Thơm, 17 ca, Na Tông 15 ca, Mường Nhà 16 ca, Hẹ Muông 10 ca, Na Ư 10 ca, Hua Thanh 09 ca, Mường Lói 07 ca, Mường Pồn 06 ca, từ nơi khác 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 12/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 11/03/2022 đến 15h ngày 12/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 452 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Pom Lót 43 ca, Thanh Xương 102 ca, Noong Luống 23 ca, Hẹ Muông 06 ca, Thanh Yên 48 ca, Mường Pồn 21 ca, Hua Thanh 12 ca, Thanh Chăn 02 ca, Thanh Hưng 95 ca, Na Ư 12 ca, Noong Hẹt 01 ca, Thanh Luông 68 ca, Mường Nhà 18 ca, tại các nơi khác 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 11/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 10/03/2022 đến 15h ngày 11/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 440 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Chăn 65 ca, Thanh Xương 60 ca, Thanh Luông 52 ca, Pom Lót 46 ca, Thanh Hưng 43 ca,Thanh Nưa 38 ca, Noong Luống 38 ca, Sam Mứn 20 ca, Hua Thanh 13 ca, Hẹ Muông 11 ca, Thanh An 11 ca, Núa Ngam 10 ca, Mường Pồn 10 ca, Mường Nhà 10 ca, Na Tông 07 ca, Thanh Yên 02 ca, Phu Luông 01 ca, Noong Hẹt 01 ca, từ nơi khác 02 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 10/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 09/03/2022 đến 15h ngày 10/3/2022, trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 609 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 67 ca, Thanh Chăn 59 ca, Pom Lót 29 ca, Thanh Yên 49 ca, Thanh Luông 51 ca, Thanh Hưng 82 ca, Thanh An 12 ca, Hua Thanh 08 ca, Thanh Nưa 59 ca, Noong Luống 47 ca, Hẹ Muông 16 ca, Sam Mứn 21 ca, Noong hẹt 56 ca, Mường Lói 22 ca, Na Ư 07 ca, Phu Luông 04 ca, Mường Pồn 12 ca, Mường Nhà 06 ca, Pa Thơm 01 ca, Núa Ngam 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 09/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 08/03/2022 đến 15h ngày 09/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 655 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 101 ca, Thanh Hừng 79 ca,Thanh Chăn 76 ca, Thanh Yên 63 ca, Thanh Luông 52 ca, Pom Lót 42 ca, Thanh Nưa 40 ca, Noong Luống 37 ca, Núa ngam 35 ca, Thanh An 29 ca, Mường Nhà 29 ca, Hua Thanh 24 ca, Phu Luông 16 ca,Mường Pồn 13 ca,Na tông 05 ca, Mường lói 04 ca, Noong Hẹt 03 ca, Hẹ Muông 03 ca, Na Ư 02 ca, Pa Thơm 01 ca, Nơi khác 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 08/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 07/03/2022 đến 15h ngày 08/3/2022, trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 411 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Thanh Xương 63 ca, Thanh Hưng 55 ca, Thanh Nưa 22 ca, Pom Lót 33 ca, Thanh Yên 14 ca, Thanh Luông 42 ca, Thanh An 40 ca, Noong Luống 22 ca, Sam Mứn 76 ca, Na Tông 01 ca, Núa Ngam 16 ca, Mường Pồn 11 ca, Mường Nhà 09 ca, Na Ư 07 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 07/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 06/03/2022 đến 15h ngày 07/3/2022, trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 513 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại Noong Hẹt 52 ca, Thanh Luông 51 ca, Thanh Xương 48 ca, Pom Lót 48 ca, Thanh Yên 43 ca, Noong Luống 43 ca, Thanh Nưa 33 ca, Thanh Hưng28 ca, Thanh An 23 ca, Núa ngam 19 ca, Hua Thanh 16 ca, Mường Lói 11 ca, Phu Luông 08 ca, Pa Thơm 06 ca, Hẹ Muông 05 ca, Na Ư 04 ca, Mường Nhà 04 ca, Mường pồn 03 ca, Na Tông 02 ca, Sam Mứn 02 ca, Thanh Chăn 01 ca, Từ nơi khác: 63 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 06/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 05/03/2022 đến 15h ngày 06/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 604 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 94 ca, Thanh Chăn 36 ca, Thanh Hưng 71 ca, Noong hẹt 51 ca, Thanh Nưa 37 ca, Pom Lót 20 ca, Thanh yên 46 ca, Thanh Luông 39 ca, Thanh An 30 ca, Noong Luống 34 ca, Phu Luông 16 ca, Na Tông 01 ca, Núa Ngam 18 ca, Mường Nhà 02 ca, Mường lói 02 ca, Mường Pồn 26 ca, Hẹ Muông 02 ca, Pa Thơm 02 ca, Hua Thanh 08 ca, từ các huyện,tỉnh khác 53 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 05/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 04/03/2022 đến 15h ngày 05/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 380 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 63 ca, Noong Hẹt 60 ca, Noong Luống 56 ca,Thanh luông 38 ca, Thanh Hưng 37 ca, Thanh An 32 ca, Thanh Chăn 25 ca, Pom Lót 23 ca, Hua Thanh 12 ca, Mường Nhà 12 ca, Hẹ Muông 08 ca, Thanh Yên 03 ca, Núa Ngam 03 ca, Mường Pồn 02 ca, Na Ư 02 ca, Sam Mứn 02 ca, Thanh nưa 01 ca, Na Tông 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 04/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 03/03/2022 đến 15h ngày 04/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 331 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Hưng 69 ca, Noong Hẹt 44 ca, Thanh Xương 44 ca, Pom Lót 41 ca, Thanh Luông 26 ca, Thanh Yên 24 ca, Thanh Chăn 20 ca, Thanh An 15 ca, Núa Ngam 11 ca, Mường Pồn 09 ca, Mường Lói 06 ca, Phu Luông 04 ca, Thanh Nưa 07 ca, Na Ư 04 ca, Hua Thanh 03 ca, Pa Thơm 01 ca, Na Tông 01 ca, Sam Mứn 01 ca, Mường nhà 01 ca).
 • 91-105 of 290<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: