• CHUYÊN MỤC: Y tế, Giáo dục
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 08/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 07/03/2022 đến 15h ngày 08/3/2022, trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 411 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Thanh Xương 63 ca, Thanh Hưng 55 ca, Thanh Nưa 22 ca, Pom Lót 33 ca, Thanh Yên 14 ca, Thanh Luông 42 ca, Thanh An 40 ca, Noong Luống 22 ca, Sam Mứn 76 ca, Na Tông 01 ca, Núa Ngam 16 ca, Mường Pồn 11 ca, Mường Nhà 09 ca, Na Ư 07 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 07/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 06/03/2022 đến 15h ngày 07/3/2022, trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 513 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại Noong Hẹt 52 ca, Thanh Luông 51 ca, Thanh Xương 48 ca, Pom Lót 48 ca, Thanh Yên 43 ca, Noong Luống 43 ca, Thanh Nưa 33 ca, Thanh Hưng28 ca, Thanh An 23 ca, Núa ngam 19 ca, Hua Thanh 16 ca, Mường Lói 11 ca, Phu Luông 08 ca, Pa Thơm 06 ca, Hẹ Muông 05 ca, Na Ư 04 ca, Mường Nhà 04 ca, Mường pồn 03 ca, Na Tông 02 ca, Sam Mứn 02 ca, Thanh Chăn 01 ca, Từ nơi khác: 63 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 06/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 05/03/2022 đến 15h ngày 06/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 604 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 94 ca, Thanh Chăn 36 ca, Thanh Hưng 71 ca, Noong hẹt 51 ca, Thanh Nưa 37 ca, Pom Lót 20 ca, Thanh yên 46 ca, Thanh Luông 39 ca, Thanh An 30 ca, Noong Luống 34 ca, Phu Luông 16 ca, Na Tông 01 ca, Núa Ngam 18 ca, Mường Nhà 02 ca, Mường lói 02 ca, Mường Pồn 26 ca, Hẹ Muông 02 ca, Pa Thơm 02 ca, Hua Thanh 08 ca, từ các huyện,tỉnh khác 53 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 05/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 04/03/2022 đến 15h ngày 05/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 380 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 63 ca, Noong Hẹt 60 ca, Noong Luống 56 ca,Thanh luông 38 ca, Thanh Hưng 37 ca, Thanh An 32 ca, Thanh Chăn 25 ca, Pom Lót 23 ca, Hua Thanh 12 ca, Mường Nhà 12 ca, Hẹ Muông 08 ca, Thanh Yên 03 ca, Núa Ngam 03 ca, Mường Pồn 02 ca, Na Ư 02 ca, Sam Mứn 02 ca, Thanh nưa 01 ca, Na Tông 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 04/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 03/03/2022 đến 15h ngày 04/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 331 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Hưng 69 ca, Noong Hẹt 44 ca, Thanh Xương 44 ca, Pom Lót 41 ca, Thanh Luông 26 ca, Thanh Yên 24 ca, Thanh Chăn 20 ca, Thanh An 15 ca, Núa Ngam 11 ca, Mường Pồn 09 ca, Mường Lói 06 ca, Phu Luông 04 ca, Thanh Nưa 07 ca, Na Ư 04 ca, Hua Thanh 03 ca, Pa Thơm 01 ca, Na Tông 01 ca, Sam Mứn 01 ca, Mường nhà 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 03/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 02/03/2022 đến 15h ngày 03/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 248 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 59 ca, Xã Thanh Hưng 54 ca, xã Noong Hẹt 53 ca, xã Thanh Yên 32 ca, xã Thanh Luông 26 ca, xã Thanh Chăn 24 ca, xã Thanh Nưa 24 ca, xã Sam Mứn 22 ca, xã Hua Thnah 17 ca, xã Noong Luống 17 ca, xã Núa Ngam 12 ca, xã Na Ư 05 ca, xã Thanh An 04 ca, xã Na Tông 03 ca, xã Mường Pồn 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 02/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 01/03/2022 đến 15h ngày 02/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 240 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại Thanh Chăn 48 ca, Noong Hẹt 48 ca, Noong Luống 28 ca, Thanh Luông 25 ca, Thanh Yên 25 ca, Thanh An 16 ca, Núa Ngam 12 ca, Pom Lót 10 ca, Hua Thanh 09 ca, Thanh Xương 04 ca, Mường pồn 04 ca, Thanh Nưa 03 ca, Mường Nhà 03 ca, Phu Luông 03 ca, Mường Lói 03 ca, Hẹ Muông 02 ca, Sam Mứn 02 ca, Na Tông 02 ca, Pa Thơm 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 01/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 28/02/2022 đến 15h ngày 01/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 240 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 40 ca, Thanh Yên 38 ca, Noong Hẹt 32 ca, Thanh Luông 22 ca, Thanh An 21 ca, Thanh Nưa 19 ca, Noong Luống 18 ca, Thanh Chăn 13 ca,  Pom Lót 17 ca, Thanh Hưng 15 ca, Sam Mứn 09 ca,Mường Nhà 05 ca, Hua Thanh 02 ca,  Hẹ Muông 01 ca, Phu Luông 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 28/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 27/02/2022 đến 15h ngày 28/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 183 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Noong Hẹt 30 ca, Thanh luông 16 ca, Thanh Xương 15 ca, Thanh Nưa 01 ca, Thanh Yên 22 ca, Pom Lót 12 ca, Noong Luống 24 ca, Thanh Chăn 13 ca, Thanh An 18 ca, Thanh Hưng 18 ca, Hẹ Muông 03 ca, Mường Pồn 01 ca, Sam Mứn 04 ca, Mường Nhà 01 ca, Núa Ngam 05 ca).
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 27/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 26/02/2022 đến 15h ngày 27/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 155 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Tại xã Noong Hẹt 33 ca, Thanh luông 21 ca, Thanh Xương 20 ca, Thanh Nưa 17 ca, Thanh Yên 15 ca, Pom Lót 14 ca, Noong Luống 09 ca, Thanh Chăn 08 ca, Thanh An 08 ca, Thanh Hưng 05 ca, Pa Thơm 02 ca, Hẹ Muông 01 ca, Mường Pồn 01 ca, Hua Thanh 01 ca).
 • Hướng dẫn Quản lý, cách ly, điều trị người mắc COVID-19 mức độ nhẹ, không triệu chứng tại nhà
  Ngày 22/02/2022 Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên ban hành Hướng dẫn số 309/HD-UBND về việc Quản lý, cách ly, điều trị người mắc COVID-19 mức độ nhẹ, không triệu chứng tại nhà trên địa bàn huyện Điện Biên.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 26/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 25/02/2022 đến 15h ngày 26/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 205 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Noong Hẹt 49 ca, Thanh Xương 34 ca, Thanh Yên 30 ca, Pom Lót 23 ca, Thanh Luông 22 ca, Thanh Hưng 12 ca, Thanh An 12 ca, Thanh Chăn 10 ca, Noong luống 09 ca, Hua Thanh 02 ca, Thanh nưa 01 ca, Na Tông 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 25/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 24/02/2022 đến 15h ngày 25/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 78 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh An 33 ca, xã Pom Lót 18 ca, xã Thanh Xương 16 ca, xã Noong Hẹt 16 ca, xã Thanh Yên 13 ca, xã Thanh Hưng 12 ca, xã Thanh Luông 12 ca, xã Noong Luống 5 ca, xã Thanh Chăn 04 ca, xã Mường Nhà 02 ca, xã Thanh Nưa 01 ca, xã Sam Mứn 01 ca, xã Na Tông 01 ca, xã Hua Thanh 01 ca).
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN: KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN
 • 76-90 of 265<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: